Nasrin Sjögren
den 28 september, Newsbook
Uppfångat i flödet:

“Viktig information jag fått från en fb-vän som är läkare på ett stort svenskt sjukhus. Läs och begrunda! ‘Jag skulle vilja rikta ett mycket viktigt budskap till er. Kanske det viktigaste jag någonsin skrivet här.

Under min yrkeskarriär inom offentlig och privat sektor så har jag efter mångåriga erfarenheter kommit till insikt om att Sverige är i ett mycket utsatt läge. Och när jag talar om Sverige, så menar jag oss medborgare som gjort landet till vad det är idag.

Jag vill påtala att läget är ytterst bekymmersamt och om det händer något extraordinärt så får var och en klara sig på egen hand.

Låt mig förklara. Jag har under flera år jobbat mot MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Jag har även arbetat med företag och mot ledningsgrupper inom stora koncerner.

Vill ni veta en sak? Om det skulle smälla av en eller annan anledning inom samhällsfunktioner och ekonomi, så finns varken beredskap eller buffert. Vårt svenska samhälle har inte varit så sårbart som nu i vår moderna historia.

Vårt militära försvar genomsyrade faktiskt hela vår samhällsapparat från 40- till 90-talen. Det fanns en försvarsstruktur där varje lastbil och traktor hade en krigsplacering. Det fanns försvarsplaner för våra ställverk, järnvägsknutar, vattenverk, kraftverk, matproduktion, sjukhus mm.

När t ex bönderna mobiliserades, så ersattes de av Svenska Blå Stjärnan som skötte om djur och lantbruk.

Vi hade enorma beredskapslager av bränsle, mat, utsäde, medicin o.dyl. som borgade för att militär och civila skulle klara några månader av ofred utan att svälta.

Vi hade ett starkt svenskt Civilförsvar. Fullutrustade med brandbekämpningsutrustning, mtrl för att gräva fram bombade och raserade hus, räddningshundar som var krigsplacerade, personal för att säkra vatten, tele, avlopp, vägar, flygplatser, hamnar och järnvägar.

ALLT detta är borta idag! Jag har djup insikt i detta enligt ovan. Skulle Sverige och det svenska samhället hamna i ett allvarligt krisläge så är vi mer sårbara än någonsin i vår moderna tid.

T ex, anta att, genom samordnade terroristaktioner så slås det svenska elnätet ut idag, så saknas det total redundans.

Efter ett par dagar så har maten börjat ruttna i kylar och frysar. Om det sker på vintern så är lägenheter och villor utan egen uppvärmning, utkylda inom två dagar. Den mat som genomsnittsfamiljen har idag räcker mellan en till två veckor. Sedan börjar det svenska folket svälta.

Affärer plundras efter några dagar av desperata människor, mobbar och kriminella gäng. Mackar fungerar inte pg a att el saknas som kan driva dess pumpar.

Människor börja dö av kyla, svält, våld och umbäranden.

Jag jobbade inom en strategisk position under Stormen Gudrun och fick insikt i hur vårt samhällsskydd fungerar och jag blev rädd. Mycket rädd.

Det finns idagsläget ingen som helst beredskap för katastrofer, terroristattacker, militära angrepp, epidemier, solstormar som via EMP slår ut all el och elektronik eller motsvarande.

Hela vårt samhälle som för drygt 25 år sedan var rustat upp till tänderna för att klara krislägen, är idag totalt sönderslaget.

Det finns, som jag även såg under Stormen Gudrun, ett visst antal människor som skulle kunna klara sig hyfsat i ett nödläge. Det är bönderna själva, som skulle klara sig på köttdjuren, mjölk, säd, rot- och grönsaker, jakt och fiske. För stadsborna däremot, skulle en nödsituation vara ett rent helvete.

Våra politiker och makthavare har valt att köra det här landet ner i diket och jag vill göra gällande att läget är ytterst allvarligt.

Jag har några konkreta överlevnadsråd för dig som läser detta. Se till att du har en evakueringsplan för att ta dig ur staden till ett säkert ställe på landsbygden. Bygg upp ett buffertförråd med mat, batterier, dryck mm så att du och din familj kan klara dig i ett par veckor. Skaffa jägarexamen och jaktvapen. Skaffa fiskeredskap, mjärdar och nät. Tillgång till båt. Ha ett vedförråd och eldningsbar spis. Skaffa en bärbar värmekamin och bränsle till den.

Allt detta måste göras innan en kris. När det väl slår till så är det försent att anskaffa något. Då gäller djungelns lag.

Föröva med din familj genom att genomföra delmoment i denna överlevnadssituation som en fritidssyssla. Som t ex att göra upp eld, orientera sig, sårvård, jakt, fiske, laga mat i naturen mm.

Tro mig, när det väl gäller,finns det ingen hjälp att få. Det har våra politiker och makthavare sett till genom att totalt underminera Sverige. Se till att vara förberedd samt ta hand om din familj, släkt och vänner. Ingen annan kommer att göra det. Var även beredd på att få använda våld för att skydda dig och de dina. Staten kommer inte kunna att skydda dig och din familj från våld, stöld och våldtäkter. Samhället saknar resurser och är på väg att krackelera. Folkgrupper tar över våra sommarhus utan att Polisen ingriper. Ockupanter struntar i Allemansrätten och bosätter sig i parker. Natten tillhör våldsverkarna i våra storstäder. Kvinnor och flickor antastad och våldtas i en exploderande omfattning. Våra fängelser är fulla av importerade kriminella och våldsverkare.

Sprid gärna detta och kommentera. Läget är allvarligt och bekymmersamt i Sverige.'”

Print Friendly, PDF & Email
Posted in: Artiklar.
Last Modified: augusti 17, 2017

Leave a reply

required

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.