bjorkbloggen.com

bjorkbloggen.com

Och så rycker då Anders Lindberg ut i Paris-attentatens efterdyning med alla sina ursäktande variationer på “trasiga familjer är orsaken till radikalisering”. Dessa haranger används som förklaringsmodell till allt, även till varför Sverige segnar ner i våld, förtryck och en sällan skådad ömsesidigt växande intolerans som ökat i takt med invandringen med så kallat koranskt påbrå i en eller annan mening. Hotet från terrorismen ökar naturligtvis med allt större muslims invandring och det undgår inte någon.

Jag är inte den som vanemässigt kritiserar islam eller muslimer, för det gör redan de som är bättre insatta i den kulturen och religionen, men jag orkar inte hålla truten i längden.
Metaforiskt talat: man behöver inte vara insatt i vad som luktar illa för att känna stanken.  Jag har inget intresse av att vara ödmjuk inför en medeltida maktreligion, som inte valt att bortsortera ondskefulla inslag och påbud och reformerats, bara för att den inte enbart är ond.

Samma förhållningssätt som till islam har etablissemanget till vänsterextrema våldsorganisationer. Det är ingen tillfällighet. Man ursäktar dem och skyddar dem, och vill tro på påståenden om att den ideologiska brutalitet egentligen har ett gott syfte.  Islam är ju “fredens religion.” Få av dem verkar känna till att den freden anses infinna sig först när inga fler otrogna och icke-muslimer finns att utplåna. Då finner islam frid.

Är detta ett konsekvent förhållningssätt, som man har mot alla? Åtnjuter alla den här bisarra toleransens välsignade hand?
Nej, samma kriterier gäller inte för sverigedemokrater och andra konservativa sverigebevarare som uttrycker motstånd till invandringspolitikens orsak och verkan. Toleransen är alltså politiskt betingad. Här är det inte frågan att att till varje pris undvika “dra alla över en kam”, om en sverigedemokrat tex. uttryckt sig mindre vederhäftigt, utan raka motsatsen.

Det behöver inte ens vara en sverigedemokrat för att hela partiet ska få skulden och ombeds “ta ansvar”.  I det fallet finns absolut inga spärrar för hur och när det är fullt legitimt att beskylla hela folkrörelsen för det värsta man i ord kan formulera en anklagelse för.

Enbart sverigedemokraters retorik gör dem skyldiga till precis allt som inträffar efter därefter, hur långsökt det än kan vara. Även om kritiken ifråga riktas mot makthavande partier. Uppmuntrar en SD-representant medlemmarna att aktivera sig (bara genom att skriva brev till myndigheter och sprida information), så är hela partiet skyldiga till att tilltänkta asylboenden brinner ner. Personligen eller genom någon sorts inspiration.
Fast boenden har brunnit redan innan och ingen vet vem som ligger bakom. Fast de boende själva tuttat på i de fall man kunnat utreda orsaken.  Trots att moderaternas “retorik” har blivit precis likadan som sverigedemokraternas, så är det sverigedemokraternas retorik som är problemet. (Man kallar den inte ens för en utmaning.)  Det är inte moderaternas retorik som gör att det fortsätter brinna.
Allt oönskat som händer i relation till invandringspolitiken och flyktingar, vilket upptar och omfattar precis allt idag, är sverigedemokraternas fel.

Även övriga partiers vansinniga invandringspolitik anses vara sverigedemokraternas fel, “eftersom övriga partier inte skulle tvingats föra en så extrem politik om inte sverigedemokraterna fanns”. Varför skulle de bedriva en måttfull invandringspolitik om inte sverigedemokraterna fanns? Sverigedemokraterna skulle ju inte finnas om de övriga hade bedrivit en måttfull invandringspolitik.
Men nu är sverigedemokraterna här, oavsett varför,  och detta för att de numera presenterar bättre politik än alla de andra på samtliga områden. Det skapar desperation i de politiska lägren som ju anser sig ha makt och regeringsmonopol – i en demokrati.

Felaktig retorik som trigger.

1. Gäller det den uppviglande retoriken i vissa moskéer, som utpekats som rekryterade terrorceller? Nej, för den åtnjuter religiös tolerans och kan tolkas på flera olika sätt. Klarar du inte det är du rasist.   Sedan spelar det ingen roll om ett land sprängs i bitar, det är i alla fall ett brott mot mänskliga rättigheter att misstro islam och muslimer på grund av enstaka islamister som “missförstått” samma religion: islam. Muslimer är kränkta av sin egen religion från två håll. Inifrån och utifrån. De är alltid offer och sådana får man inte ifrågasätta. Man får inte besegra dem med argument, för argument som kritiserar eller ifrågasätter islam eller muslimer utmålas som främlingsfientliga, och det finns lagar som stävjar sånt.

2. Gäller det socialdemokrater och journalister? Nej, verkligen inte, för annars skulle (exempelvis) LO-pampen, expressenjournalisten och socialdemokraten Daniel Suhonen löpa gatlopp i medierna nu. Innan de kalasjnikovs-beväpnade terrorister i Paris, uttryckte han nämligen revolutionära önskemål, beväpnad med kalasjnikovs.  Föreställer er Kent Ekeroth i Daniel Suhonens ställe, så vet ni hur media hade hållit hela sverigedemokratiska rörelsen ansvarig för terrorismen i Paris och över hela världen. Föreställ er Anders Lindbergs anklagelseartiklar mot SD, som Suhonen och (S) helt undslipper.

Det här hyckleriet är varenda en medansvarig till, som på olika sätt ansluter sig till och upprätthåller de dubbla måttstockarnas mörknande apartheid-rike.

Mehmet Kaplan gör IS-tecknet

Mehmet Kaplan (S), minister i regeringen gör IS-tecknet

Min koncentration på invandringspolitiken kommer ingenstans om jag nästan aldrig nämner vilka som främst utgör det största bekymret med den kopiösa invandringen. Det ska noga framhållas att ytterst ansvariga är politiker som gör den här invandringen möjlig, men individer som utgör invandringsmängden och dominerar den är inte helt ansvarsbefriade för den skull.
Orsak och verkan smälter naturligtvis samman vid en viss kokpunkt där de bekräftar varandras destruktivitet.  Rasistkortet kommer farande så snart man med kodorden utlöser vad som får hela pk-etablissemangets maktauktoriteter i både politik och public service att slå på utfrysningsknappen eller gå ner sig i personangripande träskmarker, nämligen: muslimer, islam.

Islam är omgivet av ett särskilt skyddsfilter, som det helt enkelt inte ska gå att kritisera, utan att göra sig skyldig till angrepp på varenda muslims känslor. Dessa känslor står över allt annat, både vanligt folks allmänna rättsuppfattning,

A militant Islamist fighter waves a flag and gestures as he takes part in a military parade along the streets of northern Raqqa province June 30, 2014. Militant Islamist fighters held a parade in Syria's northern Raqqa province to celebrate their declaration of an Islamic "caliphate" after the group captured territory in neighbouring Iraq, a monitoring service said. The Islamic State, an al Qaeda offshoot previously known as Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), posted pictures online on Sunday of people waving black flags from cars and holding guns in the air, the SITE monitoring service said. REUTERS/Stringer (SYRIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT) - RTR3WJAL

Militant islamist  Syrien REUTERS/Stringer

självbild, egna friheter, egendom, lagar och sunt förnuft.
Det spelar ingen roll om man drar alla över en kam eller inte, om uttrycker sig med försiktighet och vadderar alla meningar med undantagsladdningar som understryker att man bara talar om radikala muslimer och inte om de andliga, eller förhäver sig med plumpa eller fördomsfulla uttryck  – det är rasism. I alla fall om du har svensk bakgrund. (Den inställningen är däremot inte rasistisk.)

Alltså kan den här ny-adopterade värdegrundsattityden köra upp sitt “allas lika värde” i röven.   Ingen av oss har inte samma värde, eftersom vi inte behandlas likadant eller lever på lika villkor, och heller inte väljer handlingar som gör oss till lika värdefulla människor.  Vi är inte ens lika inför lagen.

Trasiga familjer. Utanförskap. Synd om, synd om. För det första behöver varken flyktingar eller migranter (ingen vet vilka som är vilka längre) samlas i vare sig Sverige eller i Europa för att klaga på maten och vantrivas med västerländska värderingar, där de ändå av oklar anledning trycker ihop sig i kluster och enklaver med självvalda utanförskap och vägrar integreras i samhället med sin förbannade religion som alibi.

– Nej, Lindberg. Vad alltihop beror på är deras förbaskade religion, islam. Sluta gå på glas. Jag är fruktansvärt trött på svenska journalister som gång efter annan lobbar för islamisering och acceptans av muslimsk särbehandling, för innerst inne är de rädda för det monster de hjälpt till att skapa och för vad monstret gör om man inte fortsätter bemöta dem och ge dem allt som de aldrig kommer ägna en tanke på att gengälda. Det som var så gulligt och rätt när muslimerna var fåtaliga visade sig inte bli lika roligt när de blev fler och började domdera över våra egna värderingar. Bara muslimer ställer krav. Inga andra är mer missnöjda med Sverige och västerländska värderingar än just muslimer, så fråga er själva vad de har här att göra.

“Vad kan det bero på att Göteborg blev jihadisternas stad?”
Det undrar han?
Först beror det på okontrollerad och kopiös muslimsk invandring, alla invändningar mot den till trots. Sedan beror det på dig och dina kolleger och er vägran att ta ställning mot islam. Ni på vänsterkanten, med gröna diken, gör samma misstag nu som ni gjorde med ideologin under andra världskriget.

“Sverige vaknade sent.”
Sveriges befolkning vaknade ganska tidigt, men ni journalister har kollektivt förnekat sanningen i många år och notoriskt förtryckt alla som försökt varna som rasister. Spela inte aningslös för att rättfärdiga en nyvaken aning om att ni faktiskt förvarat och fortfarande försvarar invandrade terrorister och kriminella.

Islam har en ideologisk tvilling i nazismen. Ni har ett inkonsekvent och absurt – livfarligt – förhållningssätt till islam (samtiden), som går ut på att islamister inte har något att göra med varken islam eller alla passiva muslimer, som bara är offer för vad de å andra sidan tror på.  Ni stärker de roten till det onda  När hände samma sak senast? Jo, under den tiden som ni hatar och anklagar harmlösa nutidspartier för att ha gemensamma rötter med.

Ni kan inte tänka er att ha en överslätade attityd till Hitlers doktriner (förfluten tid), för att inte kränka minnet av alla passiva nazister som faktiskt aldrig gjorde något ont. Det var ju bara några få av dem som var onda, resten av dem blev själva drabbades om de motsatte sig. De var -enligt er modell- bara offer, det var säkert “fattiga  och trasiga familjer som orsakande radikalisering” då också, men det märks inte på er egen retorik. Nazismen har bara ett ansikte: ondska.
Ni använder nämligen dubbla måttstockar, av politiska maktskäl, och ser inte skogen för alla trän. Ni ser bara det ni har på betryggat långt avstånd, inte det som ni bokstavligen bjudit sitta ner i era knän.

Ni gör samma misstag nu som då, för det var samma politik och parti då med nazismen som det är nu med islam. Inse att det inte är sverigedemokraterna som är fienden, utan ni själva.
Det är ert fel att det går åt helvete igen, ert fel,  vars vilseledande, nationsförgörande ärende ni går: de ideologiskt manipulerade makthavarnas.

Vi kommer aldrig glömma vilka som är skyldiga och vilka “det beror på”. Kom det evigt ihåg, Anders.

Jag avrundar med en mer retoriskt sofistikerad Alice Teodorescu:  “Sluta relativisera IS-krigarnas val”

Fattigdom och utsatthet gör inte automatiskt människor onda eller kriminella, också fattiga människor har en moralisk kompass som skiljer rätt från fel. Desperata människor gör vad de kan för att överleva, när hoppet ebbat ut kan de till och med ta livet av sig. Det som skedde i Paris i fredags kväll handlade således om något annat. Ju förr vi börjar kalla det som sker vid dess rätta namn desto bättre.

 

Attackerna i Paris, liksom de som tidigare skett i andra delar av världen, är inte ensamma, outbildade galningars desperata verk. Tvärtom kräver blodbad av det slag vi bevittnat lång planering, införskaffande av vapen, ekonomiska resurser och kunskap om hur man effektivast åsamkar största möjliga skada. De brutala morden på oskyldiga människor ingår i en större ideologisk övertygelse som sedan IS bildades syftar till världsherravälde i form av ett kalifat. Det IS lockar med är alltså konstruerandet av en ny stat, inte villa, vovve och Volvo.

 

Författaren till klassiker som “1984”, George Orwell, recenserade år 1940 Adolf Hitlers “Mein Kampf”. “Där socialismen, och till och med kapitalismen i en mer motvillig version, har sagt till folk: ’Jag erbjuder er ett gott liv’, har Hitler sagt till dem: ’Jag erbjuder er kamp, fara och död’, och resultatet blev att en hel nation kastade sig för hans fötter”, konstaterar Orwell. Hans slutsats är lika relevant i dag.

Och SvD i går: Jihad har rötter i islam

Mats Johansson:

En vanlig reflex i kommentarerna till terroristdåd är att skylla på offren och ”förstå” förövarna. Efter Elfte september hette det att det nog var judarnas/amerikanernas/kapitalismens eget fel att så många skulle dö. Andra visste att det var en konspiration av CIA/Nato.

 

Efter massmorden i Paris förekommer nya varianter. Två kommentarer bör sparas till eftervärlden, båda hämtade från söndagens radioprogramGod morgon, Världen.

 

Pierre Schori (S) förklarade morden i Paris med att ”Vad Nethanyahu håller på att göra nu är att utveckla ett eget kalifat med kravet på en judisk stat på ett område där var femte invånare är arab.”


Anders Lindberg
,
ledarskribent i Aftonbladet (S), förnekade att jihad har med islam att göra: ”I sak är det strunt att det här skulle handla om en religion… Man kan inte dra 1,6 miljoner (sic) människor och en världsreligion över en kam.”

 

Vid radion: Mats Johansson

Print Friendly, PDF & Email

En kommentar på ““Vad beror det på?”

Leave a reply

required

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.