Fotgängare syns inte när  dålig gatubelysning kombineras med bilars halvljus

Fotgängare syns inte när dålig gatubelysning kombineras med bilars halvljus

Nedsläckning och skumbelysning gynnar brottsligheten, är till trafikfara, samt skapar allmän otrygghet.
Nyligen hade vi situationer i Hagfors att ta lärdom av, där explicit dålig gatubelysning kritiserats som stor bidragande orsak till överfallen. Något liknande kan drabba Grums när som helst, även om den kraftigt ökade brottsligheten här – i större omfattning – handlar om att brottslingarna som är geografiskt knutna till kommunen har fått ovälkommen förstärkning av internationella stöld- och inbrottsligor på turné.

Åtgärder med bättre belysning är kända för att ha brottsavskräckande effekter.  Med tillräcklig belysning är det lättare för omgivningen att uppmärksamma vad som pågår i samhället, lättare för brottsoffer att upptäcka och undvika faror, samt lättare för samtliga att identifiera och lämna bättre signalement på misstänkta.

Även trafiksituationen i Grums kommun är under all kritik, med adress till alldeles för skum/svag gatubelysning. Belysningen når knappt ner till marken, där den gör nytta.
Ett stort antal kommuninnevånare, besökare i kommunen, samt undertecknad för egen del, anser att gatubelysningen är så svag – till och med längs centrala Sveagatan – att det bara är tur att ingen olycka ännu har inträffat.

När man kör genom Grums (Sveagatan) är det svårt att urskilja vad som rör sig både bredvid och på gatan, även på mycket nära håll.

Att plats för exempelvis övergångsställe har blinkande ljus på vardera sida för att markera övergångsplatsen hjälper föga, då det är nästan nattsvart däremellan. Kombinationen av den svaga vägbelysningen som inte når marknivå och bilarnas halvljus på kvällen, i synnerhet vid möten, förstärker snarare mörkret än motsatsen.  Det krävs således starkare ljuskällor som lyser upp gatorna för att de ska bli säkra för gångtrafikanter, som nästan inte syns alls.

Utökning av antalet belysningsstolpar i Grums kommuns landbygder, där viltolyckorna är som störst, skulle reducera mängden viltolyckor.
Mitt förslag är att utöka gatubelysningen så att vägarna lyses upp med åtminstone var annan/var tredje av ordinarie antal belysningsstolpar per 30 meter. Då utökas bilisternas chans att i tid upptäcka viltet vid sidorna av vägen.

Grums kommun ansvarar för cirka 2 500 belysningsstolpar. Kommunen sparar energi bland annat genom att tillämpa nattsläckning och användande av lågenergilampor.  Nattsläckning är i min mening inget sparalternativ då den istället ökar benägenheten för både vandalisering, inbrott, överfall – och risken för trafikolyckor.

Vill vi att Grums ska vara en säker och attraktiv kommun att både bo i och besöka, är det viktigt att innevånarna känner sig trygga.
Skattemedel bör prioritera kommuninnevånarnas gemensamma intressen i allmänhet och deras service- och säkerhetsbehov i synnerhet. Sådana saker måste helt enkelt få komma före idéer på att spendera hundratusentals konor på kampanjer och projekt med politiska förtecken, av de slag som man både kan ha och mista, vad gäller resultaten.  Har kommunen råd med det, kan man inte mena att kommunen behöver spara på något så viktigt som allas behov av god belysning.

En trygg och välkomnande kommun utmärker sig genom visat ansvar för allmänhetens behov av (exempelvis) god belysning, något som signalerar både närvaro och hög serviceambition.

Jag är övertygad om att ökade kostnader för energi, som ju förslaget tar i anspråk, på sikt kommer uppvägas av minskade kostnader för brottslighet och säkerhetsåtgärder, samt av att allmänheten upplever Grums som en betryggande kommun att både flytta till och stanna kvar i. 

Jag föreslår:

  • Att ….kommunen tar fram en plan för när och var gatubelysningen ska vara tänd med god belysning i hela kommunen
  • Att…kommunen ser till att fullgod belysning finns åtminstone längs hela Sveagatan under årets mörkaste månader och mörkaste timmar
  • Att….kommunen utökar antalet belysningsstolpar i Grums kommuns landbygder, där viltolyckorna är som flest och/eller följer längre sträckor av helt mörklagda stycken av huvudlederna.
Print Friendly, PDF & Email

En kommentar på “Undermålig gatubelysning i Grums

  1. Niklas

    Håller med dej fullkomligen. Jag bor där. Det är nästan livsfarligt att gå i Grums för man märker ju att bilarna faktiskt inte ser en på nätterna. I vissa områden finns ingen belysning alls och nu för tiden törs man inte gå ensam ute och så var det ju inte förr. Håller tummarna för att motionen går igenom. Jag skulle vilja föreslå ljusslingor eller ljusramper åtminstone över övergångsställe. Om lyktstolparna inte var så höga skulle ljuset bättre nå gatan. Kör hårt med nattdagiset också, som ni i SD gjort!

Leave a reply

required

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.