“Hur arbetar man år 2013 med rasbiologi i brottspreventivt syfte?
– Du, nu har det fötts en sådan där tjuvaktig zigenarunge igen. Skriver du in, Stellan?
– Fixar med en gång!
– Bra jobbat. De som säger att svenska poliser är lata vet inte vad de snackar om.
Det är svårt att ta in att svenska poliser ägnat försvarlig arbetstid åt en omfattande etnisk kartläggning” (Karin Olsson, Expressen)

J

ournalister i detta land demonstrerar tydligen helt öppet hur deras fördomar om romer ser ut genom att hitta på och illustrera dem via låtsassamtal mellan andra, fiktiva poliser, som då görs ansvariga hur de själva tänker.

Här är verkligheten bakom det så kallade “romregistret”, som inte är ett register:

“FRA, NSA, och CIA använder precis samma typ av verktyg och gör samma analyser. Hela svenska folket finns med. Det är därför man samlar information från metadata, mejl surfning. Det visar vilka individer och grupper som är ihopkopplade, har kontakt med varandra, och vilken tankeinriktning och åsikter dom har. […]

 

Det är verkligen anmärkningsvärt att journalisterna och media i profitsyfte sätter kniven i ryggen på polisen på detta sätt, förvränger, utelämnar och oriktigt framställer sanningen, och på så sätt hjälper den organiserade brottsligheten. Nu frossar journalisterna i ett falskt och artificiellt skapat media drev mot vår poliskår, och gör deras arbete all mer omöjligt och svårt.”

Polischefen Peter Springare menar att drevet är ett luftslott och att utförd registrering är helt inom ramen för normalt polisiärt underrättelsearbete.

Överdrifterna i medierna antar dessutom skamlösa sagoproportioner. Man gör subjektiva tyck-synd-om-reportage. “Känns som Hitler”…”Så började förintelsen”….”vi är fortfarande kvar på 40-talet.”  “Vi vågar inte låta våra barn gå till skolan”.

Reportage som bygger på spontana, subjektiva känslor framför fakta och djupgående granskning är under all kritik. Så kan vi inte ha det. Nedanstående är däremot ett godkänt register och väcker ingens justitieministers förargelse, inga kränkthetsdemonstrationer eller skandaljournalisters krav på upprättelse och åtal:

“Idag håller stiftelsen Expo ett omfattande register över svenskar med konservativt eller nationalistiskt orienterade åsikter. Verksamheten finansieras med skattepengar från Statens kulturråd och Expo lämnar regelbundet vidare information till Säkerhetspolisen.” (Fria Tider)

Dessa människor begår inget brott, de har bara åsikter som inte godkänns av av pk-eliten. Människors olika värde kan aldrig hamna i dager av ett större hyckleri. Det är äcklande. För Expos register, där oskyldiga människor utsätts för verklig livsfara, blott och bart för sina eller anhörigas åsikters skull, får Justitieminister Beatrice Ask ingen “chock”. Det fick hon däremot inför förundersökande brottsregister av romer, som om polisen avgjorde vilka som gör sig intressanta för brottsutredning:

“Å Sveriges vägnar ber jag naturligtvis om ursäkt.”

Hon föregriper (Metro) alla fakta och fastslår utan att blinka att rasism ligger bakom polisens “okända” register, vilket jag kallar uppvigling till hatbrott:

“Det ligger ju i botten, annars håller man inte på så här. Det är väldigt allvarligt för vi har tydliga regler.”

I Studio Ett-intervju säger polischefen Peter Springare att Beatrice Asks utspel i samband med drevet för ”helt häpnadsväckande”.

Ha för balansens skull också detta i åtanke: 25-årig kvinna hölls fången, blev våldtagen och slagen 16 dygn i sträck av zigenare.

Vi tror inte detta är en slump.
Romregistret påminner för mycket om de i förväg arrangerade “Jihab-uppropet”, “Forserum-skandalen” och hela “REVA-jippot”.  Dreven på sanningsförvrängda grunder är otaliga och ägnar sig i själva verket åt självdestruktiv kulturell och etnisk förföljelse. Gillar man verkligen olika så är det väl dags att man för det första erkänner att alla är olika och beter sig därefter.

De uppräknade fallen har syftet att utmåla svenskar som obotliga rasister och de två sistnämnda fallen anklagas för att ha som mål och mening att missbruka de lagar, som de själva underkänner i grunden. Överdrivet politiskt korrekta journalister (i majoritet) godkänner bara lagar som tillskriver minoriteter skydd, förmåner och rättigheter och underkänner att både moral och lagstiftning tillskriver dem skyldigheter, uppoffringar och ansvar i gengäld.

Endast en balanserad kombination av rättigheter och skyldigheter gör folk till likvärdiga människor, men det är för ett ensidigt rättighetsförhållande man drevar. Det är det som är rasism, men så långt räcker inte pennorna. Samtidigt understår de sig kalla dem som gör sitt bästa för att förebygga den växande brottsligheten – som ofta är en följd av all denna ansvarsbefriande godhetsdiskriminering – för ”rasister”, ”rasbiologer” och ”rasprofilerare”.  De skulle ha ett offentligt kok stryk.

Emotionell utpressning

Koreografin med “romregistret” är perfekt: vi ska från och med nu anse att vi har en ny fördomsskuld att betala med fri och kravlös invandring.
Den gamla skulden är både utländsk, historisk och socialdemokratiskt adopterad till vårt land. De flesta av oss var inte ens födda under nazismen och har inga minnen eller erfarenheter av den som varken förövare eller offer. Allt som inte talar positivt om dagens invandring, fast ingen kan ge exempel på fördelarna med den, stämplas som nazismens förstadium.

Det är frivillig självutplåning som gäller och att tillerkänna utrikesfödda ett statiskt mervärde. Varför vet vi inte. Och undrar vi detär det rasism. Glöm det där med ” allas lika värde”, det är redan övergivna dogmer som ersatts av en ny “antirasistisk” attityd, där likabehandling av invandrare istället är diskriminering. Villkoren för att vara godkänd ”antirasist” försvåras i samma takt som gamla kriterier inte längre visar sig vara hållbara som ”rasism” och måste ersättas med absurditeter som ingen hittar vare sig in eller ut ur.

Vilka står rasismen och nazismen närmast? De som vill ha och behålla makten på bekostnad av vad och vem som helst, och utan hänsyn till kvaliteten på den, eller de som vill ha en konstruktiv och sanningsenlig dialog på lika villkor och med ett folkligt medbestämmande om vad som är bäst för landets utveckling?

Vad den omtalade socialdemokratiska rasbiologin beträffar, så bör alla vara på det klara med att det var de etablerade partierna i de röda och blå blocken (“det politiskt korrekta etablissemanget”) som med stöd av fega journalister och opinionsbildare var helt eniga om den rasbiologiska linjen. Precis lika eniga som de är idag om att utplåna en hel befolkning genom att frånta dem all skattefinansierad välfärd och skänka bort den till en massinvandring från jordens alla breddgrader som de inte tillfrågats om.

På den tiden det skulle dröja länge innan dagens sverigevänliga rörelser, med målet att motarbeta all historisk upprepning, skulle se dagens ljus.

Folk måste genomskåda att den riktiga rasismen finns i riksdagen, i regeringen, och där kamouflerar sin bedrövliga verksamhet i skattefinansierad “antirasism”. Den är på låtsas och hatiskare mot avvikande människor än någonsin!
Det är hos dem skillnad mellan människor görs på gamla klassiska maner; olika villkor och olika förmåner beroende på ursprung, trosuppfattningar, åsikter-övertygelser, och på hudfärger.
Nu ska vi fokusera på vår gottgörelse av deras historiska rasbiologiska missgärningar mot just romer.

En källa inom polisen, som bekräftas av ytterligare källor i den ljusskygga journalistkåren, menar att registret varit vidkänt länge, men det har tidigare varit ointressant på grund av sitt fullt begripliga brottspreventiva syfte. (Detta bekräftades i ytterligare utsträckning, en dag senare, via Exponerat: “romregistret”, som inte är ett register.)

Att det lyfts fram och marknadsförs först nu som vore det en “nationell katastrof” (enbart DN har sedan i måndags hetsat med inte mindre än 29 artiklar om det) beror på att regeringen antagligen anser att tiden är kommen för att på ett trovärdigt sätt motivera sitt “godhets”-beslut att släppa invandringen fri till Sverige från de fattigaste länderna i Skandinavien 1 januari 2014.

Vilka handlar det om då?
– Taaa-taa! – Romer från Bulgarien och Rumänien.

Migrationsverkets arbetsmyror varnar via Merit Wager oupphörigen om asylindustrins fasor för både skattebetalarna, kommunerna och de få procent riktiga flyktingar som kommer hit och knappt får ett anständigt boende på grund av ekonomiska flyktingar. Det är frågan om ren industrialiserad människohandel som möjliggörs av de förment “goda” makthavarna och deras koppel av otrevliga och våldsamt hatiska “antirasister” som inte förstår vad de tjänar för ett syfte.

Skattebetalarna betalar svindyra notor för migrationsverkets upphandlingar av fastigheter från depraverade affärsmän som inte bryr sig det minsta om bara värre och värre bortskämda “flyktingar”, bara de får betalt genom att plundra sina egna landsmän som slitit i hela sitt liv för välfärden och alla miljarder som bättre behövts i ökat bistånd till katastrofdrabbade områden och  vår egen förfallna skola, vård och omsorg.  Bara exempelvis.

Även journalisten Julia Caesar började förvarna oss redan i mars, men få har faktiskt läst och fattat innebörden:

“En majoritet av EU-länderna vill införliva två av Europas fattigaste och mest korrumperade länder, Rumänien och Bulgarien, i Schengensamarbetet från 1 januari 2014. Både Sveriges och Danmarks regeringar (i Danmark regeringspartierna samt Venstre och De Konservative) skälver av otålighet att öppna gränserna för en invasion av främst bulgariska och rumänska romer och skänka bort den välfärd som deras egna befolkningar har arbetat ihop.

 

På ett möte den 7 mars var majoriteten i EU:s ministerråd beredd att släppa in Rumänien och Bulgarien i Schengensamarbetet från nästa år.
Plundring av de sociala trygghetssystemen kommer inom mycket kort nå kulmen.

 

I samma ögonblick som Rumänien och Bulgarien tas med i Schengen får de båda ländernas 29 miljoner invånare, varav flera miljoner romer, rätt att fritt slå sig ned i vilket EU-land de vill och ta del av den sociala välfärden på samma villkor som landets egen befolkning. De länder som kan erbjuda de mest generösa bidragssystemen kommer givetvis att toppa listan över attraktiva resmål. Dit hör både Sverige och Danmark.

 

Att bjuda in de båda länderna till fest med Schengen skulle inte bara innebära en trolig plundring av välfärden som skulle få det pågående mångkulturella bidragskalaset i Sverige att blekna i jämförelse. Ett kraftigt uppsving för den organiserade internationella brottsligheten går också att förutse.”

Om detta har våra medier varit förtegna. Inget informativt intresse. Folket vet ingenting. De är bara spelbrickor. Invandringspolitikens mjölkkor. Ekonomiska slavar för en välfärd som stjäls ur deras händer för att försörja bidragsbedragare och penningstinna magnater och aldrig kommer de rätta ägarna till del: svenska befolkningen.

Folket ska också förhållas informerat i minsta mån. Annars brister bubblan för tidigt och blir möjlig att göra något åt. Man gör som vanligt: drar en pliktskyldig men intetsägande rapport på en svårnavigerad webbplats som knappt någon sökmotor lyckas hitta. Väsentlig information försvinner i ett svårtillgängligt fackspråk (jurister skriver för andra jurister) och hänvisningar till dokument och okända lagrum och dokumentnummer som sällan länkas – för att försvåra ytterligare efterforskning.  (Uttröttningsmetoden)

Det handlar över överstatliga beslut om påverkar vanliga människors liv och framtid, och egendom, som av journalisterna inte följs upp eller beskrivs för dem. De får betalat för att inte göra sitt jobb. “Ingen uppmärksamhet i tidningar, ingen fara”, tror folket, som har en godtrogen idé om att medierna både bevakar makten och rapporterar sanningsskyldigt om dess förehavanden. Det förhåller sig precis tvärtom.

Journalistisk aktiv dödshjälp

På det viset drev makten, med journalistisk aktiv dödshjälp, tyst igenom grundlagsändringarna som gjorde vårt land till ett mångkulturellt land. Detta ska läsas som ett mänskligt samhällsexperiment som kommer gå till historien för sin bisarra idé om att genom massinvandring tvångsblanda människor som är så diametralt olika att någon ekonomisk hållbar och konfliktfri samlevnad inte finns på kartan.

Här har vi det Nya Sveriges “rasbiologi” som idag opererar under kodordet “antirasism” och därför är så mycket farligare.  (Vad regeringen gör via väsenskild massinvandring mot sitt folk, det gjorde doktor Mengel på en gång genom att byta ögonfärg på människor med bläckinjektioner och sy ihop deras kroppar till tvångsintegrerad samlevnad.)

Vad vi märker befolkningsövergreppet på är också den förändrade retoriken som bland annat på orwellsk vis försöker få oss att förknippa negativa företeelser, beteenden och effekter av invandringspolitiken med positivt laddade värdeord och motsatsord. Man har också lagstiftat sig rätten (gör den “rätten” olagligt att invända mot) att särbehandla folk på etniska, kulturella och religiösa grunder.

Tillhör man inte från Sverige främmande religiösa, kulturella eller etniska grupper, så har man sämre rättssäkerhet. Det märks bland annat på att en medeltidsinvandrare får 130 000 i skadestånd (ur skattebetalarnas fickor) istället för livstids fängelse och utvisning för artigheten att bara att runka en svensk kvinna i ansiktet under pågående av svensk historias brutalaste  gruppvåldtäkt. Förmenta “antirasister” anordna då också en fackeldemonstration – tro det eller ej – inte i protest mot invandrarvåldet utan: mot rasism.

Detta mönster är genomgående.

Invandrade minoriteter – särskilt religiösa – har högre mänskligt och rättsligt skyddsvärde än landets egna medborgare. Att politikerna gör skillnad på människor och delar in dem i olika värdegrupper efter åsikter, hudfärger, etniciteter och religioner är uppenbart för hela omvärlden. Bara att som svensk påtala hur grovt de förfördelas, bestraffas med anklagelser om rasism och främlingsfientlighet, vilket naturligtvis bara bekräftar hur rätt de har.

Men det går för fort för att befolkningen inte ska hinna notera vad som sker: det finns ingen “positiv diskriminering” i praktisk mening som fungerar. Positiv diskriminering för att på artificiell väg  justera “jämställdhet” eller “lika villkor” är allt annat än positiv. All sorts diskriminering är att frångå lika villkor och likabehandling, vilket uppvärderar en grupp genom att undervärdera och förminska en annan, vice versa. Rätt kvalifikationer för exempelvis ett arbete blir underställt sämre kvalifikationer. Det är demoraliserande och föga motivationshöjande för någon grupp, oavsett sett ur vems perspektiv.

Diskriminering och särbehandling är negativ för all mänsklig utveckling, inte minst på det moraliska planet. En politik som godkänner diskriminering och sätter den i system som “positiv” bygger på en människosyn som berättar om alla olika värde för ett och samma samhälle. Sådan politik framkallar negativa attityder mot orättmätigt premierad grupp eller individ, där de tidigare inte fanns för att det inte fanns anledning. Alliansens politik lär oss att värdera varandra och att betrakta varandra negativt eller positivt utifrån varifrån vi kommer, hur vi ser ut och vilka vi är i samhället. Människor blir som de behandlas.

Är vi också allt för olika varandra i ett och samma land kan vi inte leva på lika villkor; vi kan inte ha samma rättigheter, eller behandlas lika. Vi får inte ens behandla varandra lika, utan hänsyn ska tas till allas rätt att vara olika och ha olika behov och krav. Utan att ha fysiska och mentala handikapp. Därmed har hela grundföresatsen med solidariskt fungerande mångkultur fallit samman.

Människor från eftersatta kulturer kommer anses “behöva” och rättvis “rätt” till allt vi äger och har, bättre än vi som skaffat oss det av egen kraft. Vad händer sedan? När hela Sveriges befolkning består av människor med tummen mitt i näven som inte bidrar med ett skit att ge bort till ytterligare miljarder människor med samma bakgrund och behov?
Det är inte så man motiverar en befolkning att bygga upp en välfärd och det är inte så man behåller den.

Gränslös invandring av romer

Såklart det inte är av “antirasistiska” skäl som makthavarna vill släppa loss fri invandring och plundring av svenska välfärdssystemet, men det är ett perfekt alibi för att hålla kritiker med sina ballongnålar på avstånd.

Rådet diskuterade i mars läget om en fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Republiken Bulgarien och Rumänien. Ordförandeskapet avslutade debatten med något som kan sammanfattas med att  Rådet beslutade att ta upp frågan på nytt i slutet av 2013 för att överväga hur man kan gå vidare med utgångspunkt i en tvåstegsmetod. (Deltagare i mötet från Sverige var vår känsloargumenterande  justitieminister Beatrice Ask.)

Journalisternas uppdrag nu är att ansvarsbefria regeringen inför vad som komma skall. Skulden för det som händer, har hänt och kommer att hända ska läggas på den ondskefulla svenska befolkningen ….”Vi får skylla oss själva”, än en gång, för att vi tvingar vår regering att så drastiskt mobilisera sin “antirasistiska godhet” för att bekämpa landets makthotande mörka krafter. Ju högre vi protesterar och visselblåser inför ett vansinne som står i full blom, desto mer “godhet” kommer det välla fritt in över våra gränser.

Detta stävjas genom att förekomma med följande ramdirektiv:

EU-zigenare

I mars: “Om det inte blir någon omröstning på torsdag bland justitie- och inrikesministrarna kan det möjligen ske under EU-toppmötet i nästa vecka. Blir det inte fallet lär det dröja till oktober. Den tyske inrikesministern uttryckte i förra veckan oro för en ”fattigdomsflykt” från Rumänien och Bulgarien till Tyskland när de sista restriktionerna för att arbeta i resten av EU försvinner den första januari 2014.”
“Om människor i Tyskland får känslan att deras solidaritet och öppenhet missbrukas och våra sociala trygghetssystem plundras kommer det att bli en berättigad ilska”, sade tyske inrikesministern Hans-Peter Friedrich.

 

Jag skulle inte tro att svenskarna reagerar annorlunda än tyskarna, men det väger mindre än möjligheten att få framstå godare än alla andra genom att öppna gränserna på vid gavel för all världens kriminalitet:

Sverige värnar om fri rörlighet för Bulgarien och Rumäniens romer.

Sveriges (intill nyligen) arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M) delade naturligtvis inte oron och “tror inte att det blir någon större förflyttning” av bulgarer och rumäner. Hon såg naturligtvis inte längre än runt skrivbordshörnet. Konsekvensanalys har inte varit den nuvarande regeringens starkaste sida, det har vi facit på. Eller så är det vad de har, men agendan är en annan och har ett mycket högre syfte än att värna om sin egen befolkning och försvara den mot organiserad brottslighet utifrån.

Hillevi märkte förmodligen inte ett dugg av dessa länders tiggarinvasion som redan då uppehöll sig (och växer) på våra gator och torg, men det har polisen, i den mån de alls får arbeta för att upprätthålla ordningen, utan att dras genom smutsen som ”rasprofilerare”. Utgången för huruvida Rumänien och Bulgariens kriminalitet och korruption ska få äta upp de sedan länge tillräckligt hårt prövade välfärdsländerna, är väl egentligen redan krattad och klar.

Slump? Drevet mot ”Romregistret” var planerat från toppen och nedåt. Med det kan makthavarna lägga alla skuld utanför sig själva för att godhetseliten behöver tillskynda världens alla romer med upprättelse genom att öppna alla gränser för dem alla att ta del av svensk välfärd. För att förhindra detta räcker det med att ett enda land säger nej och det är naturligtvis inte självmordsbenägna Sverige.

Tyskland, vår enda hopp i nuläget, kommer väl inte ha mycket att sätta emot då även de har anslutit sig till ramdirektivet om ”åtgärder för att säkerställa genomförandet av nationella romska strategier för integrering och mänskliga rättigheter, kompatibla politik med tillgängliga medel, inklusive EU-medel, medan övervaka respekten för direktiv om rätten att röra sig fritt och upphålla sig.” Det kommer användas emot dem.

Beskyllningar om ”antiziganism” och brott mot direktiv om likabehandling, kan komma att utpressa fram ett godkännande som Tyskland i övrigt tydligt redogjort för kommer innebära slutet för välfärdsländerna.

“Det är inte aktuellt för Sverige att diskutera begränsningar för den fria rörligheten för löntagare från Bulgarien och Rumänien”. (Hillevi)

Löntagare!
Betydelsen är inte att det blir fri rörlighet för alla att arbeta i välfärdsländerna, vilket låter himla fint, utan det betyder också fri tillgång till våra sociala trygghetssystem för dem som kommer hit väl medvetna om att de inte kommer få ett arbete i Sveriges skenande arbetslöshet. Det “glömde hon bort” i sin godhetsiver. Svensk dårskap i en belyst glasmonter.

Våra trygghetssystem är redan nu så överbelastade av migrationens konsekvenser att inte ens alla svenskar har tillgång till dem längre, men svenska ministrar inte bara överväger utan kräver att också de djupt korrupta och kriminella länderna Bulgarien och Rumänien att bli medlemmar.  Detta beslutas om i oktober (“i slutet av året” väljer Margareta Gustavsson, EU-upplysning i Sveriges Riksdag att uttrycka det) och lämpligare i tid har väl aldrig ett ”rom-register” hittats. Folket hinner innan dess, med hjälp av indignerad propagandajournalism och teatraliskt förorättade intervjuer med ett minimum av objektiva fakta, smörjas till välvillig inställning.

Vad vi kan hoppas på är att Tyskland fortsätter sätta sig på tvären för att förhindra den katastrof som de ärligt och öppet förutser blir följden av en lycksökarinvasion nästa år: samtliga medlemsländer måste rösta ja.  Sveriges självbevarelsedrift kan vi, som sagt, inte i vår vildaste fantasi hoppas på. De är fullt upptagna hur de ska formulera Sveriges dödsruna.

Det är svårt att ta reda på åt vilket håll det lutar med Schengen-avtalet, om vi inte sätter upp ett vätt pekfinger i luften – så här före oktober – och känner av förtecknen på vart vindarna driver.
Vi får veta besked när allt är klart. Som vanligt. Vi har inget att säga till om varken före eller efter. Vi som betalar kalasen är inte värda ens så mycket respekt att omröstningar i EU-parlamentet hålls öppna för oss. De är hemliga. Det är anmärkningsvärt för en förment demokratisk union.

De “Vit-makt”-rörelser som regeringen och miljöpartiet tillsammans – samtidigt med detta -vill lägga miljarder av våra skattepengar på att bekämpa, har dessutom förklarat sina målgrupper: det är sverigevänliga partier och sverigevänliga rörelser och individer som genomskådat dem och vill vända utvecklingen.

Maria Ferm (MP)
 vet vem som både ska betala och bära hundhuvudet för den massimporterade rasismen som ska göra deras smutsiga jobb:

“Det finns extremintoleranta rörelser i Sverige som har aktiva medlemmar, ibland i tusental, och det pågår en nyrekrytering. Det måste vi ta på allvar.

Hon är antagligen utbildad av Expo, en skattefinansierad indoktrineringsfabrik som under normala förhållanden skulle vara förbjuden och klassad som en säkerhetsrisk. Lögnerna står därför som fria hagel i backen:

“De så kallade vit-maktmiljöerna är också kostsamma i form av polisinsatser, sjukvård och ekonomiskt bistånd”

Och där släppte hon det sista av all sin markbundna substans för att utom all kontroll sväva ut astralvärlden.

Det är bara det uteblivna förtydligandet ”det är invandrarna som försörjer svenskarna” som fattas för att hela svenska folket ska vilja börja samla in och panta burkar för att få råd att isolera en henne en rosa cell på närmaste mentalsjukhus.

Hon försvarar den extrema bedrägeri- och kriminalitetsinvandringen och lägger skulden för vad den åsamkar svenska samhället på sverigevänliga rörelser.
Det finns inga kommentarer till den utpräglat öppna förljugenheten hos en person som ska föreställa migrationspolitisk talesperson.
Hon borde läsa artiklar som Dags att sluta tiga om våldsvänstern. (SVT-debatt) och Media skyller kurdiskt hatbrott mot svart man på svenskar och lära sig något om det Sverige hon är med och vanskapar.

Etablerade partiers rötter i nazismen

Hur anmärkningsvärt är det inte av de gamla partierna att med sin självutnämnda moraliska överlägsenhet mästra nytillkomna partier och organisationer som inte ens var påtänkta under andra världskriget?  Centern slåss med resten av 7-klövern om Nobelpriset i ekonomiskt slöseri med förespråkar fri skola för hela världens befolkning på svenska skattebetalares bekostnad.

De tycks inte förstå att de bedriver en politik som innebär att de måste skära ner sina egna löner. Redan idag betalar man biståndsministerns (M) löner med biståndspengar. Kan landets magrande kassa illustreras tydligare? Det är nämligen otänkbart att nedskärningar ska drabba redan överbetalda ministrar som förstör landet för hela befolkningen.

Historiken är i alla lägen relevant att erinra om, visar våra journalister, inte minst nu under drevet för “romregistret” som inte var ett register. Således vill jag påminna det frikostiga Centerpartiet om några inslag ur sitt godhetsivriga partiprogram 1933-1946:

”[Det nödvändiga med] den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar”.

Centern (Bondeförbundet) ingår i Alliansen. Partier med nämnda kvalitéer, som uttalat säger sig hålla ihop och stå för sina värderingar, får även i våra dagar hållas med att på godtyckliga grunder förminska andra som inte delar deras politiska syn på människor.

Delar av en riksdagsdebatt från 22 februari 1939 finns tillgänglig på internet tack vare ett forskningsprojekt på Stockholms Universitet. Låt oss lyssna på det budskap denne Wallén (C) spred:

”Jag erkänner gärna, herr talman, utan att blygas att jag i dag är antisemit, sedan jag över 10 år måst studera fakta i Centraleuropa.”
”Det är då ganska naturligt att judarna som under århundraden flytt produktivt arbete anse, att det är bättre att ägna sig åt ”affärer”: men en immigration av folk med en sådan inställning gagnar ju icke vårt folk”

”Den asiatiska folkstammen passar icke i sällskap med vår hyggliga svenska folkstam.”

Jag säger bara en sak: ingen ur de seriösa sverigevänliga rörelserna idag skulle komma på tanken att ens resonera på det viset som centerpartiet var så stolta för. Har alla nyanser mellan rasism och invandringskritik försvunnit? Inget hindrade dem för att vara goda då, annat än vad som utmärker samma förtappade elit också idag: outgrundlig feghet och oförmåga att sätta hårt mot hårt mot antidemokratiska krafter.

Den centerpartistiska partiledningen tillåts tiga om sin bakgrund. Som alla andra.
I detta får hela det politiska etablissemanget varandras stöd att hålla en ondskefull attityd mot oliktänkande – nu som då. De är likadana allihop.

Idag – på bekvämt historiskt avstånd -hyllar alla motståndsrörelsen ”Vita Rosen” för sina insatser och förstår inte varför inte anslöt sig och kämpade emot regimens fasor. I verkligheten ser det annorlunda ut och dagens folk beter sig precis som gårdagens – de böjer sig för ondskan. Ondskan har pengar i fickorna.

Varför ska dagens svenska befolkning tvingas betala en politisk skuld för brott mot mänskliga rättigheter och unken människomoral som de gamla etablerade partierna är odelat ansvariga för? Svenska folket har aldrig haft några befogenheter, inga andra att rösta på, än dem som ställdes dem till buds.

När politiker väl gripit makten gör de som förr: styr landet med härskarteknik och förstryck; med genuint väljarförakt och den sortens ohörsamma arrogans mot de maktlösa som bara anstår tyranner och giriga narcissister. Manipulerar och bedrar folket.

Vad svenska folket idag måste förstå är just detta: ränderna går aldrig ur. Nu vet vi vad de etablerade partierna i båda blocken går för och vi vet att de vill vårt land samma öde. Det spelar ingen roll om vi väljer blått eller rött nästa val, och det spelar av erfarenhet ingen som helst roll hur deras löften och visioner ser ut – det är aldrig vad vi fått, får eller kommer att få, utan raka motsatsen. Se er omkring!

Svenska folket förtjänar sin undergång om de låter sig manipuleras en gång till och inte för en gångs skull prövat en politik som aldrig har prövats förut. Släpp in det friska blodet i Sverige, en ny politik som vågar stå emot och avvisa hat och våld utan gör skillnad mellan människor och som kan ge svenska folket sitt eget land, tryggheten, värdet och motivationen tillbaka.

Det är upp till dig och mig om de ska lyckas ta allt ifrån oss, eller om vi ska ställa dem till ansvar. Nu.
Det är bara några minuter kvar på den här epokens urtavla, innan det är helt för sent.

Budskap till våra ministrar:

“Tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den.”
Första Timotheosbrevet 6:7

Källor: EU-upplysningen
Politio– Fattigdomsflykten

Manifestation den 29/9, Raoul Wallenbergs Torg

Print Friendly, PDF & Email

Leave a reply

required

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.