Har ni sett den här bilden?
Sju fullvuxna (så kallade) män som tvingar den stackars kvinnan att behöva kånka på två barn utan hjälp – barfota!
Tredje ungen går bredvid.

(källa för mig okänd)

Källa okänd

I Sverige skriker man sig hesa om kvinnosyn, människosyn, lika värde och allt det där. Men man viftar bort dessa högt burna värdegrunder som viktiga att bevara, när det passar politiska syften. När man närmast OCD-mässigt vill släppa in  kulturer i vårt land som går helt på tvärs mot praktiskt taget samtliga av de grundläggande krav vi har på medborgare.

Man bygger, utvecklar och bevarar ingen allmängiltig god människosyn med respekt för allas lika värde med att fylla landet med människor som inte delar samma uppfattning. Och de tillåts att inte göra det, ska respekteras för att inte göra det. Det spelar ingen roll vad de har gått igenom, och hur synd om dem det är, om vi inte kräver att de lämnar orsaken till det bakom sig för att få leva hos oss. Vad är det annars för mening?

De här ”männen” kan aldrig förvänta sig respekt i västvärlden! Är det främlingsfientligt att berätta det för dem?  För det var väl integreras de skulle?  Ställ ultimatum då!  Annars blir det lika synd om vårt eget lands befolkning, som det är om kvinnan på bilden. I flera avseenden är det redan det i all politisk avsaknad på ultimatum. För det är framförallt de där ”männen” som kommer hit i invasionsliknande strömmar och de gör det med den där människosynen.

I Köln har de nu fått försmaken

I väst krävs att man bemöter (bland annat) kvinnor och djur med respekt för att över huvud taget ha rätt att ens förvänta sig respekt tillbaka.  Det är väldigt synd att svensk invandringspolitik ger en förrädisk bild av att man i Sverige får allt man begär utan att behöva ge något tillbaka, utan att förtjäna något, när alla vet om att svenska befolkningen, deras sociala liv och kultur i grunden bygger på och kräver det av alla. Anpassar man sig inte till det land man kommer till är man körd. Ingen politik i världen styr över det.

Om de här ”männen” bara insåg vilket hjälplöst, barnsligt och omdömeslöst intryck de ger av sig själva i västvärlden; om de förstod till vilket åtlöje de gör sig i länder, där ansvar, hänsyn och hjälpsamhet är viktiga dygder. Skulle de då bete sig som värdelösa kräk; inse att det är det enda de är i våra ögon – kräk?

Riktiga män
tar initiativ, rycker in med kraft och tar tag i saker – skyddar och hjälper utsatta, gamla, barn och kvinnor. Riktiga män hade burit barnen i hennes ställe. Och de hade turats om med att bära henne också, eftersom hon är den enda av dem som saknar skor.

Men de här självöverskattande låtsasmännen behandlar kvinnor som packdjur.

Kommer de någonsin begripa varför vi ser män från deras skitkulturer som det svagare könet? Bara den som bär egna och ibland delar andras bördor är stark. Den här sortens män är bara andra människor till last. Värdelösa för sin omgivning.

Läs detta och förfäras.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a reply

required

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.