birro

*

Detta skulle Marcus Birro aldrig ha twittrat, menar man, och drar efter andan. Varför inte, när det är sant? För…..”det spelar ingen roll vad som är fakta eller inte fakta. Inte i det här fallet ,” skriver en Totte Löfström på Nyheter24. Det viktigaste för honom är om några blir arga och ledsna av att höra sanningen. Vilka kan det vara ? Och ska de verkligen översbekyddas från verkligheten och omvärldens uppfattningar, och hur ska man någonsin få ett slut på fundamentalismen i islam som kostar miljontals människor livet, blott och bart för att de har en helt annan religiös övertygelse, om man inte får lyfta och diskutera religionernas orsak och verkan, som ansvarsfulla vuxna människor?

Om hänsyn till “arga och ledsna” på något vis var ledord i islam och de stater som behärskas av islamistiska regimer, skulle världen troligtvis se annorlunda ut och Birro inte behöva reflektera över negativa fakta. Blir man arg och ledsen över att människor i fria samhällen faktiskt tar avstånd från den ondska som fortfarande i modern tid inryms i, utövas och efterlevs inom islam, kanske de ska ifrågasätta religionstillhörigheten istället. Hela befolkningar som valt andra religionstillhörigheter, eller ingen alls, ska inte behöva respektera och jämna vägen för en religion som vill utrota dem.

En twitterpersona som kallar sig Omid Sulefani försvarade islam med att muslimer som krigar i islams namn inte är muslimer. Tydligen var han lite mer muslim än de bokstavstroende muslimska krigare och fundamentalister som följer islams innehåll i ord och handling. Det är inte många av dem som hävdar sin ståndpunkt mot islamism som kräver reformering av islam för att göra den möjlig för andra att respektera. De som faktiskt vågar göra det – eller sonika konverterar – hamnar på dödslistor. De trodde att en flykt till Sverige skulle vara svaret.

Och Totte Löfström talar om att Birro spårat ur.

Under tiden visar hatkollektivet sin mentala kapacitet:

“Sådana människor som dig är anledningen till varför Jorden aldrig kommer sträva efter fred och kärlek.”, menade Isra Alhashem.

“Allt du skrev var fel. Du demoniserar muslimer och kallar det för gnäll när vi vill bekämpa hat mot muslimer “, menande skribenten och debattören Carolina Farraj.

“Du vill alltså förenkla terrorism i islams namn till att det är religionens fel? Kom igen nu!” uppmanade Johan Wallin, gymnasielärare från Skövde.

Birro besvarade dock tweetarna med:

Kan inte alla ni som hatar, hotar och frustar mig ta tag i grundfrågan. Är det så eller är det inte så att islam 2014 står för i särklass flest brott mot mänskligheten i religionens namn. Och vem är det ni försvarar?

Birro konstaterar att varje gång han andas en stavelse om muslimsk terrorism så blir han mordhotad och detta oftast av kommunister, som av någon anledning självutnämnt sig till islams vapendragare.  Han vidareutvecklar sig i Göteborgsposten, där rubriken lyder : Twitterstorm när Birro kopplar ihop islam med terror.  Man ska också ha i åtanke att “twitterstorm” ingalunda är en folklig opinion, utan domineras av omogna vänsterradikaler som anser att de har alla andras tolkningsföreträde.

Birro förtydligar:

 

“Det jag menade var att många slentrianmässigt använder sig av “religioner” i största allmänhet när det handlar om mord och terror i Guds namn. Meningen är att dra all tro, alla troende och alla religioner över en kam. När jag ser mig omkring i världen just nu (och tidsbegreppet är viktigt här) så ser jag att de flesta konflikter, om det så handlar om IS, kidnappade flickor eller andra terrorhandlingar, utförs i Islams namn. Det betyder inte att alla muslimer är terrorister. Verkligen inte.

Det betyder bara att islam, om också en perverterad version av islam, är den gemensamma nämnaren.”

Birros religionsfrihet upphörde tydligen när islam kom till Sverige.  Religionsfrihet innebär att få tillhöra och prisa vilken religion man vill (av vilka skäl man vill), men också att ta avstånd från och fördöma vilken religion man vill (och av vilka skäl man vill). Får man inte det senare så snart det handlar om islam är det inget annat än enkelriktad religiös tvångsacceptans, och sådana påbud är lika mycket grundlagsbrott som de strider i alla delar mot de mänskliga rättigheterna. Man ska med andra ord ge fullständigt fan i att försöka dirigera folks religiösa val genom att försöka sätta sig över och kontrollera all öppen kritik och debatt mot dessa.

Totte Språkrör kräver alltså att Birro ska be om ursäkt för att ha formulerat en sanning. För “fakta spelar ju ingen roll – inte i det här fallet”.  Varför det inte spelar någon roll i just “det här fallet”, aktar han sig för att utveckla. Men det finns faktiskt inga undantag för vad man får ha åsikter om i en demokrati. Särskilt inte om man ska ta fasta på det populära argumentet om alls lika värde.

Han skriver till Birro:

 

Det som gör det extra allvarligt den här gången är att du aktivt sårar andra människor med ditt beteende. Att misstänkliggöra en mycket stor grupp människor, endast baserat på att de delar samma religion, är inte bara fel utan också direkt farligt.

Det är nämligen precis sådant som skapar motsättningar och misstänksamhet mellan olika samhällsgrupper. Det är sådant som splittrar ett samhälle. Vill du verkligen ha på ditt samvete att ha bidragit till detta?

Under tiden som Totte tycker det är “extra allvarligt” att Birro kritiserar just islam, bränner muslimska fanatiker kristna par levande i tegelugnar (Expressen) i Islams namn. Paret, som anklagats för att ha bränt koranen, islams heliga skrift, ska ha dragits fram ur ett rum där de sökt skydd av en uppretad folkmassa på över 1 500 personer. Paret misshandlades med påkar innan de kastades i en tegelugn där de brändes levande. Hatet piskades upp av traktens mullor. (TT, NWT) Den kristna minoriteten har minst rättigheter. Anklagelserna var dessutom falska. Samma sak gör man med personer som Birro i Sverige, fast med mediedrev och nyttiga idioter som Totte. Orsaken är den samma: islam.
Det som skapar splittring och motsättningar i ett samhälle är inte Birros kritik utan frånvaron av fler som gör det; att man har en okunnig och svag regering som låter hela invasioner med människor från och med väsenskilda kulturer och religiösa tillhörigheter komma till Sverige och sätta agendan för hur  majoritetsbefolkningen ska förhålla sig till dem. Det är inte mångfald, det är självutplåning och en fald mindre.

Om man vill ha perspektiv på vad som är “extra allvarligt”, och vems religiösa uppfattningar som tyranniserar resen av världens religiösa ska man komma ihåg detta kristna par. De är nämligen bara ett exempel. 80 procent av alla som utsätts för religiös diskriminering och avrättningar i dag är kristna. (SvD) Kristna är den mest förföljda gruppen i världen, med det är orsaken till detta – islam – som man förväntas ta hänsyn till i Sverige. Samtidigt ska man i det här omotiverat islamvänliga och politiskt hatfulla klimatet ta emot den växande skaran av offer för religiös och politisk förföljelse och prata om “integrationsproblem”. Tacka fan för det.

Det finns ingen särskild stipulerad rätt för muslimer att slippa medmänniskors kritik och avståndstagande från deras religion, vare sig de är bokstavstroende eller ej..  Är det vad våra naiva makthavare och neurotiska propagandatroll – som Totte Språkrör – begär, så är inte Sverige rätt land för dem att leva i eller har gått förlorat. Det finns anledning att begråta båda delarna och det är inte idioterna i landet som gör det.


Den kristna människorättsorganisationen Open Doors gör varje år upp en lista över de 50 länder där förföljelsen av kristna är värst. Årets lista toppas än en gång av Nordkorea. Sedan följer nio muslimska länder: Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan, Saudiarabien, Maldiverna, Pakistan, Iran och Jemen. Saudiarabien är ett land där ingen som helst annan religionsutövning är tillåten än kungadömets version av islam. Landets 2–3 miljoner kristna – de flesta är gästarbetare – har inte en enda kyrka eller ett kapell att samlas i och till och med samlingar i privathem är förbjudna.  (SvD)


Ur mitt perspektiv måste man vara för den religiösa fanatismen  om man såras av riktad kritik mot alla de systematiska brott mot mänskliga rättigheter som begås i islams namn.  Om man verkligen avskyr dessa avarter som svärtar ner “fredens religion”, så finner man inte faktabaserade åsikter som Birros det minsta klandervärda, utan man reser sig upp jämte Birro och sätter er foten. Ritar gränser.
Istället för att göra anspråk på moralisk (!) rätt att åsiktsmästra icke-muslimer – vilka det uppenbarligen är i sin ordning att såra – borde Totte be Birro om ursäkt för sina neurotiska personangrepp. Totte märker kanske inte att han deltar i att lägga grunden för religiösa konflikter även i Sverige, men vi andra gör det.

Vare sig Totte är medveten om det eller ej, illustrerar han med all önskvärd tydlighet problemet med islam i västerländska demokratier med yttrandefrihet. Alla ska offra sina egna principer och värderingar för islam. Hans artikel kan tjäna som ett exempel på vad svenskarna menar när de säger att de vill ha Sverige tillbaka.


Ett fåtal våldsbejakande extremister kan aldrig representera en och en halv miljard människor. Lika lite som att en idiotisk och halvgalen kristdemokrat kan representera alla kristdemokrater. Eller vill du bära hundhuvudet för pedofili och annat skräp som görs av personer som inom den katolska kyrkan? (Nyheter24)

Birro skriver ju inte om en och en halv miljard människor, han skriver om en ideologi som vissa grupper rättfärdigar brott mot mänskliga rättigheter, avrättningar och religiös förföljelse med. Det finns en förklaring som cirkulerar, som inte kan upprepas tillräckligt ofta: “Alla som tror på islam är inte islamister, men alla som är islamister tror på islam”.
Har man en stabil religiös självbild skiter man i om en halvgalen idiot tillhör samma religion som man själv gör.  Jag vill påminna Totte om vad han skrev i SVT Opinion den 23 april 2012.

SD har ett stort intresse av att förminska betydelsen av Breiviks politiska övertygelse, då den till mångt och mycket delas av Sverigedemokraterna själva, skriver retorikutbildaren Totte Löfström.

Nyckelordet här är väl att ideologin islam delas av alla muslimer, radikala eller ej. Men det är ju islam och då “i det fallet spelar det ingen roll”.  Norske Breivik var ingen sverigedemokrat, men sverigedemokraterna anmodades ta ansvar för Breiviks gärningar ändå. Ingen skuldbelägger muslimer kollektivt för vad terrorister gör på samma sätt som ett fientligt politiskt och journalistiskt etablissemang skuldbelägger sverigedemokrater. Det är aldrig frågan om att be sverigedemokraterna om ursäkt för både felaktiga och ohederliga ideologiska associationer, men enskilda personer och majoritetsbefolkningen ska be muslimerna om ursäkt för att de noterar och motsätter sig ostridiga faktum – att de flesta brott mot mänskligheten begås i islams namn.

“Retorikexperten” sitter och vräker ur sig förminskande epitet över Birro. Som svensk, vit, man och kristen är han lovligt byte för den tilltagande fientligheten mot alltihop.  Han är dessutom mer retorisk expert än var Totte någonsin kan bli, så frågan är om inte avundsjuka är en av ingredienserna i Tottens utfall, där oförmågan att skilja sak och person åt är lika tydlig som oförmågan att glömma en inbillad oförrätt.  Han är personligen sårad för att Birro – sannolikt – inte hälsade på honom vid en boksignering. Därför känns det extra bra att marknadsföra Birro som både idiot och islamofob.

Birro konfronterar islam och det är inte vad som kännetecknar en fobi. Tvärtom. Totte, däremot, undviker den konfrontationen och går istället till frontalangrepp mot Birro både i egenskap av kristen, kändis och försvarare av traditionella svenska värden.
Det spelar ju för Totte ingen roll om uttalandet om islam är befogat eller obefogat, för har man inget gott att säga om just islam så ska man hålla käften i Sverige. Även om man är muslim. Islam har tydligen gjort en smygkonvertering från andlig tro till en ny ras. Om man kritiserar den är det inte frågan om religionsfrihet utan om rasism och hatbrott. För att använda Tottes egna ord, är det inte bara fel utan direkt farligt.


Print Friendly, PDF & Email

5 kommentarer på “Religiös härskarteknik

 1. Barb

  Läs det här och förfasas
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2673493/Infidels-wear-red-collars-shave-heads-Nazi-vision-Muslim-Britain-Imam-ran-Isis-barbecue-Welsh-park.html

  Det cirkulerade ett videoklipp, som plötsligt togs bort och som jag inte kan länka till längre. Texten till detta har jag dock sparat:

  “Ett klipp som nu sprids på nätet visar hur en muslimsk man bosatt i Sverige ringer in till den arabiska tv-kanalen Al-Hayat. Han förklarar bland annat att alla icke-muslimer ska dödas.

  Mannen, som presenterar sig som Sheikh Ahmed, inleder med att berätta vad han anser ska ske med icke-muslimer i Europa som vägrar konvertera till islam.

  – Till vår sista dag i livet ska vi kriga mot Sverige och hela Europa, säger han.

  – Ja, vi ska döda dem. Vi är inte blyga inför detta.

  Programledaren påpekar då att Ahmed själv har valt att bo bland “de otrogna” i Sverige och leva på deras socialbidrag.

  – Nej, det är inte deras pengar. Det kommer endast från Allah, låter Ahmed hälsa de svenska skattebetalarna.

  Han passar också på att hylla terrororganisationen Isis och deras pågående etniska rensning av kristna i Irak.

  – Meningen med Isis är att utrota dem, säger Ahmed.”

  1. Vickan Post author

   Posta bara texter som det finns källhänvisning till, Barb, även om du -uppenbart- hämtat den citerade texten någonstans ifrån. Det blir svårt att bedöma tillförlitligheten utan källa. Är videon från vilken texten kommer raderad så finns inget att stödja citaten på. .

 2. Vickan Post author

  Jag blev bönhörd idag, inte av Gud, men av Marcus Birro:

  “Jag har beslutat mig för två saker. Jag ska skaffa mig starkare och tuffare rustning. För jag tänker aldrig sluta skriva om det som ligger mig varmt om hjärtat, inte ens när jag vet att det jag skriver kommer väcka mobben. Dels ska jag mot bättre vetande råda andra att också fatta mod.
  Vad Sverige behöver är fler röster, inte färre. Vad Sverige behöver är fler samtal förda av fler sorters människor med helt och hållet olika åsikter och helt och hållet olika hjärtan.”

  http://www.expressen.se/kronikorer/marcus-birro/birro-jag-onskar-jag-kunde-saga-till-dem/#Scen_1

  Detta är så ofantligt viktigt!
  Och jag tänker stödja honom, allt jag kan, från mitt lilla hörn av världen. I något annat är vi också fränder – i poesin. Låt den aldrig kväsas. Det gör man om åsikterna och uttrycken mals ner och finfördelas för att endast föräras av ett herrskap, utan att ha smaklökarna i ordning för nyanser.

Leave a reply

required

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.