“Den romska kulturen är en olycka för vilken nation som helst”.
Läs om vad som väntar oss 2014  i Julia Caesars skrämmande krönika.

<p class=”dropcap-red”>D</p>agens Nyheter (DN) lägger sista pusselbiten i vansinnet genom att kräva att illegala invandrare ska ges rösträtt i våra svenska val. Varför ska illegala invandrare ha rösträtt att påverka makten i ett land som de inte ens har laglig rätt att uppehålla sig i?

Svenskt smörgåsbord
Betänk att regeringen lagstiftade om (1 juli) att det ska vara gratis för hela världens befolkning att leva i Sverige.  Sverige har intalat halva jordklotets befolkning en demoraliserande utopi om att det är kravlöst och gratis att leva i här, fast Sverige är bland den dyraste platsen på jorden att leva på – åtminstone för den som är infödd och laglydig. Det räcker egentligen med att vara endera eller.

Alla ska uppmuntras bli “svenskar”, men varför skulle någon vilja bli svensk i Sverige längre? Svenskar tvingas ju krypa i säng med alla kostnader, alla konsekvenser och tvingas ta det praktiska och fysiska huvudansvaret för Reinfeldts politiska haveri.

Varför skulle nyanlända vilja tillhöra ett folk som förtrycks, till och med av sina egna, bara för att de vill något så naturligt som att värna sitt eget land och bevara sin kultur – en självklar sak för alla folk? Ett folk som dagligen i all media omtalas som om de vore mindre värda, som får skulden för vad även invandrare gör sig skyldiga till genom att titulera invandrare som ”svenskar”? Där man tillåter rasbespottning av ”vita”?

Tror journalister och politiker att de får internationell respekt för att de tvingar sin patetiska självförnekelse på sitt eget folk, för att de medger invandrargrupper ideologiska och kulturella eftergifter?

SwedenMuslimrapesVarför skulle de vilja integreras med ett folk som man får tala till hur respektlöst man vill, de enda som är undantagna all möjlig kränkning och diskriminering, och som därmed ställs utanför lika allas värde i ett påstått jämlikt land, och där det knappt utdelas nämnvärda straff eller rubriker om man begår grovt våld mot dem? Där invandrare får 130.000 i skadestånd för att ”bara ha runkat en svensk tjej i ansiktet” under pågående av det grövsta gruppvåldtäktsbrottet i svensk historia?
Kom jag själv som invandrare till ett sådant land, skulle jag bli livrädd. Jag skulle tänka: När vänder vinden och det blir min etnicitets tur? Rasismen är ju redan etablerad som godkänd – mot vissa – i det här självhatiska landet och föremålen för den växlar ju historiskt.

Det enda som lönar sig i dagens Sverige är att vara analfabet, papperslös, ha annan hudfärg än majoriteten, hata, och ställa så många från Sverige religiöst och kulturellt väsenskilda krav som möjligt. Bli kränkt för varje svensk norm.
Man ska låta sig särbehandlas ner till ett husdjurs nivå, inte behöva ta ansvar för någonting, inte prestera någonting, inte möta några sunda och självklara förväntningar, samt rösta lydigt på valsedeln man får i handen. Då är man ”god”. Vi andra som vill att villkoren ska vara lika för alla, bara vill ha sanningen hur svår den än är, och ser varje individ som fullt kapabel att ta ansvar för åtminstone sitt eget liv, sina egna val och handlingar– vi är främlingsfientliga.
Du måste vara stolt över vad du åstadkommit, Reinfeldt!

När får svenskarna skadestånd?
För de egna medborgarna, som bor i sitt eget fosterland, är däremot ingenting gratis. För dem fördyras istället levnadsvillkoren för att kompensera de galopperande invandringskostnaderna, så svårt, att de som är yngre än 55 inte ens kan påräkna sig pensioner. Men de har inget hemland att fly till för att bli bättre behandlade. Inte heller för att undvika den växande svenskfientligheten från dem som vi tagit emot, gett mat, tak över huvudet och beskydd. På livstid.

Alla svenskar som investerat sina liv i landets och varandras välfärd får allt sämre villkor och utdelning för varje månad som går. Det är inte värdigt; ett friskt land försätter sig inte i sådan situation. Ett friskt land riskerar inte att försätta sig i en sådan situation. Sverige har redan gjort det och tänker dessutom fortsätter skotta på sina landsmäns gravar – trots att insikten om avd de håller på med har öppnat deras ögon för länge sedan.
Nu handlar det om prestigen. Att till varje pris trycka tillbaka snabbat växande organisationer, småpartier och det enda riksdagspartiet som motsätter sig vanstyret. Om de senare får beslutsmajoritet ställs de föregående makthavarna och deras hantlangare i ett mycket skarpt och obehaglig ljus.

För svenskarna, som välfärden ärligt talat hänger på, blir offentlig service allt mindre statligt subventionerat ju mer skattefinansiering de lägger i potten för ändamålet.  Det är demoraliserande, förstår Reinfeldt inte det?

Invandrare motiveras inte att göra sitt bästa för att passa in i det svenska samhället, så som villkoren faktiskt ser ut för svenskarna att leva här, och svenskarna motiveras inte att fortsätta betala skatt när det utvecklas som det gör. Varför ska de vilja det?  Det är som att använda lönen till att betala påkostade matkassar inför en veckas efterlängtad semester, men vid hemkomsten tvingas skänka dem till grannen och själv tvingas gå tillbaka till arbetet nästa dag. Tomhänt. Och börja om från början.

Vi har en statsminister, som när den egna befolkningen oroar sig över arbetslösheten, uppmanar den att söka jobb i ett annat land än Sverige, emedan han öppnar bogvisiret för arbetslösa och lågutbildade från medeltidskulturer att bosätta sig här och få förturer till både arbeten, vård, skyddsnät och bostäder. Att folk är rasande beror inte på deras främlingsfientlighet, utan på att regeringen har skapat de här motsättningarna – med flit. Och det är deras fel. Inte på något vis vare sig svenskarnas eller invandrarnas.
(Länk)  (Länk )

Husfridens tid är förbi
Statsministern har förstås insett att han har islamiserat samhället mot ingen återvändo, samt förstört vården, tryggheten, bostads- och arbetsmarknaden för oöverskådlig framtid. Alla grundläggande trygghet är borta. Allt som finns här är öronmärkt åt ”nya svenskar” i alliansens skenbart prydliga rosettpolitik. Trots att “nysvenskarna” äntligen funnit tryggheten och ”ett bättre liv” i Sverige, reser de på semester, eller på terrorismläger i sina hemländer med jämna mellanrum. Betalt av staten, förstås. Det tilltalar svenskar som själva inte haft råd med egen semester på årtionden, eller tillhör dem som inte vill finansiera religiösa infall som strider mot allt de själva står för.
Enligt lag skall ingen tvingas vara delaktig i något som strider mot egna moraliska principer, eller sina egna religiösa övertygelser.
Men när brydde sig Sveriges äss om något liknande, när det finns så många medeltida behov att uppfylla i första hand. Under Reinfeldt har Sverige förlorat stora delar av sin moraliska kompass. Man navigerar runt i en cirkel med idel eftergifter åt diktaturer och religiösa särkrav, då man tror att det gynnar husfriden. Det gör det inte. Det blir värre.

Husfridens tid är förbi och Reinfeldt försöker inte bromsa utvecklingen och rädda vad som räddas kan, han gör tvärtom, och sina misslyckanden skyller han på svenskarnas “rasism”. Allt skulle gå bättre om vi inte var så främlingsfientliga.  Det väcker en fråga: hur fientlig är man inte, om man är så främmande för sitt eget folks åsikter, att man vill förkasta demokratins principer för att kontrollera dem?

Allt skall varda givet för människor som aldrig bidragit med en enda skattekrona, för dem som inte ens kan eller vill lära svenska för att kunna bidra – även om de vill. Ingen främlingsfientlighet hindrar dem från att lära sig språket och ta till sig vad som behövs för en funktionell tillvaro i det här landet. Är det så svårt att begripa?

Det som klagomålen handlar om, faktiskt för de flesta, gäller oseriösa invandrare och asylbedragare, vilka genom ansvarslösa linjer har kommit att utgöra den stora invandringsmajoriteten till Sverige.
Det är inte svenskarnas fel. Inte invandrarnas heller. Hälsan tige still. Få har problem med invandrare som är ärligt engagerade i sitt nya land och vill leva på de premisser som gäller där.  Frånsett genuina flyktingar; vilka andra har egentligen moralisk rätt att vistas här?
Det finns ett land för alla smaker, språk och kulturer. Att välja ett land där man vantrivs och vill ändra på allt, måste gränsa till utvecklingsstörning.

Reinfeldt ”ger oss möjligheten” (hurra!) arbeta tills vi blir 75 för att få prioritera vår helt frånvarande önskan om att orka försörja även kriminella invandrare – som mördat, våldtagit och rånat våra döttrar, grannar och landsmän – samt invasioner med falska snyftflyktingar som vi inte har den minsta gemensamma nämnare med, utöver själva mänskligheten.
Inte ens språket är gemensamt.  Man umgås inte med människor – inte ens kusiner – som man inte har något utbyte av, vare sig intellektuellt, intressemässigt eller med anledning av sammanbindande släktband.

Vi uppskattar, helt enkelt, väldigt sällan varandras vitt skilda kulturer och sociala utveckling, mellan Tredje Världen och Väst, frånsett de fall vi frivilligt får uppsöka dem och uppleva dem på plats i sina naturliga miljöer. När vi själva väljer. Påtvingad samlevnad över alla gränser kan inte sluta mer än på ett sätt: konflikt.

Julia Caesar: 

”Bakom den självutplånande invandringspolitiken ligger den “humanitära” tanken att några få länder i Väst kan ta hand om jordens alla svältande miljoner människor och skona dem från deras egen oförmåga. Det är inget annat än kvalificerat storhetsvansinne. Idén att länderna i Väst ska klara att ta hand om befolkningarna i jordens alla dysfunktionella länder är så bisarr att det är märkligt att någon över huvud taget uttalar den utan att dumstruten skaver på huvudet. […]

Frågan är hur länge Europas befolkningar kommer att låta politikerna hållas med sina låtsaslekar medan de utplånar det som en gång var välfärdsländer..”

 

Grafik: Exponerat.info

Grafik: Exponerat.info

Reinfeldt låtsades under invandrarupploppen, med vandalism för “miljontals” kronor, att det inte hände. Här såg vår landsfaders auktoritära sinnesnärvaro in action och den genomsyrades av total handlingsförlamning.
Det var bara “arga, unga män”, lät han meddela, när Sverige stod i lågor.

Medierna förklarade vansinnet med ”missnöje med utanförskapet” när det i själva verket handlar om dysfunktionell förmåga att anpassa sig till våra normer, regler, lagar, utveckling och samhällsfunktioner.  De uppskattar inte vårt samhällssystem och både de själva och vi skulle må mycket bättre om de flyttade tillbaka till den miljö, kultur och utveckling som de formats av och låter oss leva ifred med vår.

De här problemen – som Reinfeldt utan föregående konsekvensanalys planterat in i vårt land – ansåg han var medborgarnas egen sak att reda ut. Och när några ansvarsmedvetna svenskar tog honom på orden och försökte skapa ordning och vara räddningstjänst och polis till hjälp, så blev de avvisade. Hjälpen bedömdes vara “rasistisk”, precis som om svenskarna hade fått välja ut vilka upploppsmakarna var. Det är så urbota dumt att klockorna stannar.

Invandrarupploppen var svenskarnas fel
Efter de flera veckor utdragna upploppen skulle Reinfeldt ha ett krismöte med Beatrice Ask. “Han vill skaffa sig en bild av läget från de ansvariga”, sa han och verkade inte inse att det var han som var det. (Länk) Han, ingen annan, har odlat orsaken till upploppen i Sverige, men lade utan samvetsbetänkligheter ansvaret på dem som fick stå ut med konsekvenserna.

Upplopp, förödelse, gängkrig och grovt våld mot svenskar är resultatet av att han under hela regeringstiden gjort raka motsatsen till vad folket förväntat sig och ansett som nödvändigt: bromsa migrationen. Trots detta menar han , inte helt utan storhetsvansinne, att han “går sida vid sida med det folk vars förtroende jag bär”. Det avslöjar vilken distanslös självbild som driver hans politiska gärning.
Aldrig har han väl svikit folkets förtroende så grundligt som när han direkt efter valsegern gick över blockgränsen och ingick migrationspolitiskt avtal med Miljöpartiet (Invandringspartiet). Med blott 7,34 % av folkets röster gav han MP mandat att tillföra landet världens mest extrema och ovälkomna invandringspolitik. Välfärdens dolkstöt. Facit: miljarder eldas upp och befolkningen terroriseras.

Annie Lööf finner det högst lämpligt att i debatter att mellan sina barracudatänder avkräva Åkesson förslag på lösningar på ett samhällsproblem som han i den politiska församlingen är ensam om att inte vara involverad i skapelsen av. Levererar han inte det, tycker Lööf, så vill han bara skylla på invandrarna. Inte med ett enda ord har han gjort det. Han gör vad vi alla gör: ställer Reinfeldt och alliansen – inklusive Lööf – till ansvar. Men de har inga lösningar. De anser att ansvaret ligger hos dem dragits in i skiten, utan att ha blivit tillfrågade.

Vi har anmodat Reinfeldt att “skaffa sig en bild av verkligheten” för länge sedan, detta bara genom att försöka interagera med den, istället för att förneka den. Det hela ledde till verklighetsflyktens slutstation, där han idag har barrikaderat sig med resten av utopipacket och sällan visar sig. Än mer sällan uttalar han sig om vad han ställt till med. Och när han gör det, så är det för att undanröja alla tvivel om att han inte har den blekaste aning om hur han ska tackla konsekvenserna av sin politik och väljer att skylla också den på svenskarna. Som inte ville ha den.

63 miljoner beräknade en förmodligen statligt handplockad glädjekalkylerare att invandrarna upploppsförstörelse skulle kosta skattebetalarna. Men vandalismen har inte upphört än, bara för att medierna lägger locken på, och vidare är det nog mycket få som tror på siffran. Det kommer handla om miljarder. Och varje dag brinner fler och fler bilar. Och skolor.

Som knähund har Reinfeldt sin kerubliknande Ullenhag. Han fäktas med ett manus från floskelfabriken ur vilket han med emfas bemöter varje fråga likadant, hur den än blir formulerad. Hur landet än brinner, hur mycket stenar som än viner genom luften, så nog går hans bråkdel skötsamma invandrare till jobbet varje dag.  Varför säger han så? Det är inte de som går till jobbet varje dag som är problemet, eller som det växande raseriet omfattar.

 

Gamla, handikappade och sjuka skjuts ut på svaga isar
Gamla, sjuka och handikappade knuffas först ut med vingliga skridskor på de svagaste isarna och de har redan kommit en oacceptabelt bra bit på väg. Medan våra äldres mat får kosta endast 6-8 kr per portion så anser statsministern det rimligt att maten för illegala invandrare med utvisningsbeslut får kosta 65-85 kr per portion. 10 ggr mer. Ingen säger heller ifrån när dessa illegala invandrare har mage att klaga på maten. I Flen sade  ansvarig kostchef upp sig i protest mot hur kommunen snålar på mat till skolelever och gamla. Det är oanständigt. I vissa kommuner är den summan ännu lägre än bara 8 kronor, ned till 6 kronor per portion. Åstorps flyktingförvar spenderar å sin sida 68 kronor per portion på mat till illegala invandrare. “Ändå duger inte maten åt personer som enligt egen utsago kommer från de eländigaste omständigheter i världens fattigaste länder.”

Samtidigt som miljarder för invandrarbidrag och asylindustri rullar så det står härliga till, så drar man alltså in på maten till äldre och skolbarn. God människosyn? Felfri värdegrund? Lika människovärde? Mona Sahlin sa en gång att “människor måste få kosta”, men det gäller  bevisligen inte vårt eget folk. Dem ska man bara utnyttja och svälta ihjäl för att ha råd med andra länders befolkningar. Äldreboenden görs om till asylboenden på löpande band. Vårdcentraler och sjukhus läggs ner för att återuppstå som nyrenoverade, fräscha lokaler för “ensamkommande flykting barn” som varken är barn, ensamma eller på flykt.  Situationen är förtvivlad.

Reinfeldt tittar oss rakt i ansiktet med tom och brusten blick som hos en sparv som kört ihjäl sig mot en bländande fönsterruta och kallar skiten för “möjligheter”. Genom den fria rörligheten som slagit stora hål i skrovet, och enbart skapat okontrollerad översvämning, anser han att han har givit oss möjligheter.  Till vad? Att försöka styra upp ett problem som vi med en helt annan, ödmjukare verklighetspolitik hade sluppit få på halsen?

 

– Reinfeldt, ursäkta att den här bloggerskan säger det, men du är ett fruktansvärt praktarsel. Jag tror verkligen inte du vet omfattningen av det välförtjänta förakt du ådragit dig från “det folk du går sida med sida med och vars förtroende du bär”.  Inbilsk har du alltid varit, men det här tar priset.

För hur det nu än är, så kommer inte situationen förbättras det allra minsta (som många tycks tro) av om SD får starka siffror i valet 2014, så vida de inte får så höga siffror att de får beslutsmakt.
Och låt oss för guds skull ha båda fötterna på jorden och vara realistiska i den politiskt defekta etablissemangsvärlden: regeringsmakt får SD inte.  I det framtida val de eventuellt kan få det, är landet för länge sedan bortom all räddning. Då sitter vi på varenda mätbar fläck av Sverige och ser ut genom våra fönster på fullskaliga moskéer och vaknar till böneutrop – som vi dessutom förstår orden i.

Vi godkänner inte att hela världen har rätt att leva i Sverige

Som sagt. Som om situationen inte är tillräckligt illa redan nu, så börjar fattiginvasionen (den öppet ekonomiska invandringen) på allvar redan 1 januari 2014, inte efter valet. Hur kan man rädda ett land som redan ätits upp? Med vilka stulna resurser?

Reinfeldt har till och med mixtrat med våra grundlagar och mönsteranpassat dem till invandrade folks fördel och vår nackdel. Med hjälp av Miljöpartiet, helt utanför det egna blocket, har han satt sina ohederliga allianser på kartan för all framtid för att försöka förhindra en annan kurs än den han slagit in på, även efter (M).
I praktiken är det ett litet knarkpåverkat enfrågeparti som styr ödesfrågorna i Sverige. Om folket ville att Miljöpartiet skulle styra utvecklingen i Sverige så skulle de lagt rösterna på Miljöpartiet. Vem varnade folket om att detta avtal skulle slutas?
Folket fick alltså inte välja detta, trots att  93% av befolkningen röstade på helt andra partier. Alliansen med sina fyra partier (M, C,KD och C) får idag tillsammans inte ens 40% av folkets stöd. Men där sitter dessa dödspiloter och tokkör Sverige med gasen i botten mot en klippvägg.
Det är fasansfullt att ett avtal med ett blindgalet 7 % enfågeparti har makt att försegla ett helt tidigare så framgångsrikt lands öde.

En nation som redan har försvagats av mångkultur och därav urholkade resurser, kontraproduktiva grundlagsingrepp och splittrade gemensamma värderingar och mål, har inte vad som krävs för att rädda landet, om vi inget gör nu. Det är nu eller aldrig.

Vad politikerna gör är att föna håret i badet.
Hela tiden vidtas allt fler åtgärder som avsiktligen förödmjukar svenskarna och deras egen identitet genom att frånta dem både självkänsla, självbevarelsedrift och egenvärde. Protesterar folket så hotas de med exkluderande repressalier med att utnämnas till saker som tar heder och ära av dem på ett vis som omöjliggör deras sociala livsvillkor. De blir persona non grata. Ingen vågar ha med dem att göra, även om de vill, med risk för att deras åsikter och öde ska färga av sig på dem själva.

Vi vet vilka som formar Sverige till en 30-tals kopia. Det är samsynens etablerade partier. I den bor förnekelsepolitikerna med sina låtsasprojekt. De bejakar varandras politik, eniga om grunderna för att slita sönder landet. Precis lika eniga var de om den rashygieniska politiken för 70-80 år sedan. Det är bara föremålen för politiken som skiftar.

Ullenhag inrättar nu ett skattefinansierat pris för att bekämpa invandringskritiker, det vill säga: de som är emot den påsmygande apartheidpolitiken och öppet importerades rasismen. (Länk) “Raoul Wallenbergpriset” på 100 000 kr ska delas ut till politiska aktivister som bekämpar regeringens meningsmotståndare på det invandrings- och integrationspolitiska området.

“Det är skamligt att det dröjt så länge innan Sverige på allvar lyft minnet av denna enastående man”, säger Erik Ullenhag. (SvD)

Han är tydligen efter sin tid och känner inte till att Wallenbergpriset alltsedan 1985 har delats ut av amerikanska Raoul Wallenberg-kommittén till individer, grupper och organisationer som arbetar i Raoul Wallenbergs anda, med personligt mod och med icke-våld inför maktförtryck. En medborgarrättsutmärkelse. 

Dessa kriterier exkluderar per automatik halvkriminella Expo, bombvänstern och hela det extrempolitiska och massmediala rotsystemet, vilket Ullenhag tänker ändra på i det Nya Sverige. Där gäller modern  rasbiologi med vita och svenskar som målgrupp. Vi läser om hatet mot vita varje dag.
Rauol Wallenberg skulle rulla runt i sin grav om han kände till hur hans minne vanhedras genom regeringens idé om att belöna bekämpning av förfalskad rasism att mata den äkta med, för att ge verklig rasism täckmantel.
Wallenberg – hedersmedborgare i en mängd länder utom i hycklerilandet Sverige – kämpade modigt för att befria och skydda samma sorts persona non grata som Ullenhag vill dela ut pris för att jaga ned. Dubbelmoralen är ett veritabelt kaos för sig.
Mindre resurser till rasismverkstäderna skulle ge mindre renodlat dravel och bättre mat på tallriken åt våra äldre.

Om detta må vi berätta. Om att Sverige har slängt lagen om likhet i avfallskvarnen i sin mångkulturella ambition. Det är svenskarna förbannade på.

*

DEL 2

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a reply

required

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.