Citat: Julia Caesar

Citat: Julia Caesar

“Sverige befinner sig i ett totalt kaos och välfärdssamhället är hotat, på grund av en okontrollerad invandring.
Resurserna sinar, boendeplatserna har tagit slut och krisgruppen finkammar nu Varberg efter lokaler att inhysa migranter i. Detta håller inte i längden. Både borgerliga och vänsterstyrda kommuner har insett detta de senaste veckorna och har anmält sig själva enligt lex Sarah, då resurserna inte räcker till. Det finns även kommuner som uppmanat lokala företag att inte skriva avtal med Migrationsverket. Det saknas både boende och personal. Situationens allvar ställer tydliga krav på ansvarstagande och handlingskraft.”
(HN)

Johanna Palmelid, Nya Moderaterna Varberg
Bo Qvist, Sverigedemokraterna Varberg

Print Friendly, PDF & Email

Leave a reply

required

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.