Man tror inte det är sant.
100% av alla våldsbrott i Sverige och terrorism sker med olagliga vapen. Regelverket kring vapenägares förvaring av legala vapen är så snävt att en vapenägare (praktiskt taget) skulle åka dit för vårdslöshet och bli av med sina licenser om dennes vapnen blir stulna och kommer i omlopp i orätta händer den vägen. Det händer liksom inte.

Vi har en lagstiftning där det är fritt att ta in vådliga vapen som handgranater i landet, de går under “fyrverkeripjäser”, men det är skötsamma sportskyttar och jägare med legala vapen man ger sig på.
– Avsluta Schengen och inför riktiga gränskontroller. Då kan inflödet av illegala vapnen in i Sverige stoppas.

Peta inte i svenska vapenlagar, EU” (Jakt & Jägare)

Sverigedemokraterna anser att EU inte ska peta i svensk vapenlagstiftning, eftersom det enligt partiet redan finns ett mycket väl fungerande vapensystem. I en debattartikel skriver Runar Filker, vilt- och jaktpolitisk talesman att man man bör underlätta legalt vapenägande och försvåra det illegala.

Cornucopia:

Som en populistisk åtgärd för att låtsas göra något mot terrorism vill EU-kommissionen nu förbjuda alla halvautomatiska lagliga vapen. Detta trots att inte ett enda terrordåd inom EU begåtts med lagliga vapen.

 Träffar du i Sverige idag en vapenägare, så kan du känna dig mycket trygg. En vapenägare är en person som har ett helt rent förflutet och knappt ens åkt fast för fortkörning. Dit räknas jägarna och även sportskyttarna.
[…]

Nästa steg efter det helt meningslösa och direkt kontraproduktiva förbudet mot halvautomater, som tidigare inte gick igenom i Sverige, men som anti-vapenlobbyn nu lyft till EU-kommissionen istället, blir ett förbud även mot övriga skjutvapen, dvs alla jaktvapen.

Man kommer nämligen upptäcka att vare sig kriminella uppgörelser med skjutvapen, rån med skjutvapen eller terrorism med skjutvapen kommer minska av att man förbjuder lagliga vapen.  Och då återstår ett totalt vapenförbud enligt devisen att det är idioti att prova något en gång till och förvänta sig ett annat resultat, vilket garanterar att man kommer göra detta.

 

Regeringen och Ygemania uttalar sig om att man hoppas få ett undantag och låta svenska jägare behålla sina halvautomater, men vi vet att så inte kommer bli fallet. Dessutom nämns inget om sportskyttet.

Tvärt om kommer Sverige som vanligt vara bäst i klassen på att tillämpa EU-direktivet. Att man inte är medveten om hur viktigt dynamiskt skytte har blivit för våldsmonopolets skjutskicklighet visar bara att lagstiftarna inte har en aning om vad de håller på med.

I realiteten är den rikliga förekomsten av illegala vapen EU:s fel och ett av EU:s stora misslyckanden, där den inre marknadens öppna gränser gör att illegala vapen flyttar sig fritt inom unionen. Att då förbjuda de legala vapnen kommer inte täcka upp det misslyckandet.

 

Några kommentarer till inlägget:

Mikael Fox:
Detta är inget annat än en avväpning av folk flest för att INGEN privatperson skall ha tillgång till automatvapen den dag samhället kollapsar. Detta har INGENTING med terror-fruktan att göra.
Innehar själv ett flertal vapen av omtalad typ, både som jaktvapen och för “dynamiskt skytte”. Att dessa vapen skulle hamna i fel händer är helt uteslutet. Utövare av “dynamiskt” skytte är nog de vapenägare som är absolut mest noggranna med vapenförvaring, vilket tydligt återspeglas i brottsstatistik. Knappt några våldsbrott begås med stulna sportvapen. Det rör sig till nära 100% om insmugglade vapen, som regel från Balkan.

Pingvin:
fullständigt meningslöst att ge sig på sportskyttar och en och annan jägare på det här viset. -Som om terrorister ansöker om vapenlicens innan dådet…

LL:
Detta förslag är nog det som mest inskränker det svenska sättet att leva. det är nog idé att Jägareförbundet, Pistolskytteförbundet och Skyttesportförbundet redan nu sätter igång med att uppvakta regering och riksdag. Kanske är det möjligt att stoppa idiotin innan det finns ett konkret lagförslag. Om det stämmer som Lasse W framställer det, så drabbas inte bara IPSC-skyttet utan allt pistolskytte (utom kanske svartkrutsskyttet) och kanske upp till 20% av jaktvapnen.
Alla normalt tänkande människor inser ju att bästa sättet att försvåra för all brottslig hantering av vapen, är mycket strikt gränskontroll.


Anders Peterson:

Det verkar vara helt i sin ordning att EU länder som Sverige och Frankrike säljer och förser diktaturer med militära vapen. Vapen som används till att mörda och förtrycka folket. Det är även helt ok att förse allahanda frihetskämpar med vapen, trots att man inte riktigt vet vilka de är, och vad dom kämpar för.
Så här sa President Francois Hollande när det kom fram att Frankrike försåg rebeller i Syrien med vapen: “We cannot leave the only Syrians who are preparing a democracy … without weapons” (http://www.france24.com/en/20140821-france-arms-syria-rebels-hollande ).
Vad menar han med det här? Jo att man bygger upp eller förbereder demokrati med hjälp av skjutvapen.
Men nu vet vi att EU inte vill att laglydiga människor som lever i den utopiska demokrati unionen (EU) skall ha tillgång till skjutvapen.
I ena änden sprider man skjutvapen vid för våg, för att sprida demokrati. Och i den andra änden upptäcker dom att vapnen har fått nya ägare, som riktar sina gevärspipor mot väst demokratiska länder och medborgare.

(Läs fler på plats)

Dagen Juridik:

Antalet brott som begås med stulna legala vapen är negligerbart – utredningen är direkt vilseledande

Den vapenutredning som Polishögskolans rektor Doris Högne-Rydheim på regeringens uppdrag lade fram tidigare i vår och som nu är ute på remiss har mött hård kritik från flera håll, i synnerhet för att den innehåller förslag om förbud mot skyttegrenar och andra mycket långtgående restriktioner för laglydiga vapenägare.


Utredningen bör dock även kritiseras för
att den bortser ifrån tidigare forskning och för att den ger en kraftigt överdriven bild av problemet med kriminell användning av vapen av legalt ursprung.
Utifrån Hagelins utredning (Hagelin 2012, ”Skjutvapen använda i brott i Sverige 2000-2010”) kan man beräkna att det under perioden 2000-2010 årligen användes cirka två vapen med legalt civilt ursprung vid grov brottslighet.”  (Läs mer)

 Bakgrund:
“Under onsdagen meddelade EU-kommissionen att de under dagen hade snabbehandlat ett nytt lagpaket för avväpning av Europas civilbefolkning. Detta i spåren av de kraftigt tilltagande vapeninköp som har kunnat observeras runt om i hela Europa efter att kontinentens civilbefolkning allt tydligare har börjat se varthän det barkar.
Det nya lagpaketet dikterar att “vissa typer av gevär” som lagligt ägs av EU-befolkningen ska konfiskeras med våld direkt från alla EU-medborgares hem, ifall de inte lämnar ifrån sig dessa lagligt ägda och privat inköpta vapnen självmant – dvs. privat egendom värd tiotusentals eller i vissa fall hundratusentals kronor ska nu konfiskeras direkt från enskilda privatpersoner av överstatliga EU.
[…]
Politiker brukar efter varje brott utfört med illegalt insmugglade vapen försöka vinna billiga poäng och flytta fokus från den besvärande verkligheten genom att utdela svingar mot laglydiga vapeninnehavare. Det är illa nog. Men att på ett så här utstuderat sätt utnyttja det största inhemska hotet mot Europas befolkning som svepskäl för att beröva samma befolkning alla möjligheter att försvara sig själva mot detta hot, som Parisdåden dessutom visar att staterna inte förmår skydda medborgarna mot, det är både skrämmande maktfullkomligt och maktberövande.

Samtidigt fortsätter de illegala vapnen att dagligen välla in över Sveriges gränser i fullastade bilar som svenska tulltjänstemän av sin ledning av säkerhetsskäl har förbjudits att över huvud taget stoppa och inspektera om det sitter fler än tre personer i fordonet.”

***   ***

NEJ till EU:s begränsning av legalt vapenägande i Sverige!

EU kommissionen har efter terrordåden i Paris bestämt sig för att begränsa LEGALT vapenägande i EU.

Då jakt och sportskytte i olika former bör bestämmas nationellt i enlighet med nationella traditioner, så anser vi att svenska politiker ska inte medverka till införande av de begränsningar som EU kommissionen föreslår.

Vi som skriver under denna namninsamling avser INTE att rösta på ett svenskt politiskt parti i nästa riksdagsval, EU-parlamentsval, eller annan politisk församling, som stöder EU kommissionens förslag aktivt eller passivt.

 

EU : You cannot stop terrorism by restricting legal gun ownership.

EU : You cannot stop terrorism by restricting legal gun ownership.

skrivelse

Print Friendly, PDF & Email

En kommentar på “EU-förbud av lagliga vapen “för att stoppa terrorism”

  1. Mark

    Det var så här den judiska regimen i Sovjet gjorde efter den judiska revolutionen som alla fått lära sig vara den “Ryska”. Dvs konfiskerade medborgarnas vapen. Sen kunde NKVD med alla sina judiska kommissarier starta slakten på avväpnade vita ryssar av europeiskt ursprung som inte slutade förrän minst 70 miljoner av dem mördats. EU styrs av samma släkte..

Leave a reply

required

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.