Instagram Блеск click Poesi & Lyrik

Evighetsmärkt

https://www.facebook.com/autostudio.glyanec Facebook Автостудия Глянец som en andhämtnings
stilla rök
återvänder in i djuret
jag hade dig för given
kristallklar

https://www.facebook.com/detailing.com.ua Facebook Детейлинг avklingande in i djupet
försänks du

Instagram Автостудия Глянец i den blanka frånvaron

jag är ekot, barnet
omfamnad
av en krona utan slut

i  vita rum skildras
moderlösheten,
den
oförklarliga dygden

där den känslosamt talande
huden
oss emellan

skrivit tid, bär avtal