Motioner

Undermålig gatubelysning i Grums

Fotgängare syns inte när  dålig gatubelysning kombineras med bilars halvljus

Fotgängare syns inte när dålig gatubelysning kombineras med bilars halvljus

Nedsläckning och skumbelysning gynnar brottsligheten, är till trafikfara, samt skapar allmän otrygghet.
Nyligen hade vi situationer i Hagfors att ta lärdom av, där explicit dålig gatubelysning kritiserats som stor bidragande orsak till överfallen. Något liknande kan drabba Grums när som helst, även om den kraftigt ökade brottsligheten här – i större omfattning – handlar om att brottslingarna som är geografiskt knutna till kommunen har fått ovälkommen förstärkning av internationella stöld- och inbrottsligor på turné.

Åtgärder med bättre belysning är kända för att ha brottsavskräckande effekter.  Med tillräcklig belysning är det lättare för omgivningen att uppmärksamma vad som pågår i samhället, lättare för brottsoffer att upptäcka och undvika faror, samt lättare för samtliga att identifiera och lämna bättre signalement på misstänkta.

Även trafiksituationen i Grums kommun är under all kritik, med adress till alldeles för skum/svag gatubelysning. Belysningen når knappt ner till marken, där den gör nytta.
Ett stort antal kommuninnevånare, besökare i kommunen, samt undertecknad för egen del, anser att gatubelysningen är så svag – till och med längs centrala Sveagatan – att det bara är tur att ingen olycka ännu har inträffat.

Läs mer…