A

vdelning: Demokratiförakt.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth fick inte sin vilja igenom. När den parlamentariska presstödskommittén i förra veckan lämnade sitt betänkande var alla eniga om att presstödet inte ska handla om politiskt godtycke genom den åsiktsklausul som Adelsohn Liljeroth saknar.
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) är starkt kritisk mot riksdagens presstödskommités beslut. Nu säger hon att regeringen delar utredaren Hans-Gunnar Axbergers ( svensk professior i medierätt) )uppfattning om att en invandringspolitisk paragraf bör införas i den nya lagstiftningen. (Fria Tider)
Vi undrar hur mycket professorn i medierätt har fått betalt med svenskarnas skattemedel för att  opinionsbilda mot sina egna intressen och anseende som jurist i medierätt?
Regeringen hotar med att införa en invandringspolitisk paragraf, trots allt.  I detta sammanhang har Adelsohn Liljeroth den dubbelmoraliska fräckheten att prata om vad som strider mot demokratiska värden.  Det finns inte tillräckligt stora diktaturpriser som som kan utdelas för hennes behov av åsiktsförtryck.
“Antidemokratiska tidningar bör inte få statsstöd”, säger hon i SVT debatt. Hennes resonemang visar med skrämmande tydlighet att hon inte respekterar vare sig grundlagen, FN-deklarationen eller demokratin.
Kulturministern, Hans-Gunnar Axberger och regeringen ska anmälas för att planera- och uppmuntra grundlagsbrott. Detta DDR-gäng ägnar sig åt politisk åsiktsförföljelse med sina grundlagsbrottsliga förslag, vilket strider så det ryker mot artikel 2 i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter.
Första frågan som bör redas ut är vad “antidemokratisk” betyder. Detta utan subjektiva, livliga omtolkningar av begreppen och ordens faktiska innebörd. Vi har fått nog av den lilla klicken vänstervriden högerelit (!) som ger sig själva rätten att diktera våra liv ända in i  språkets ursprungliga mening och betydelse.
Om det är “antidemokratiska” tidningar som inte ska få presstöd, så ligger mainstreammedierna risigast till. För här handlar det inte om att de påstår att rosa i själva verket är grönt, eller att deras rasism och ondska är “antirasism” och “godhet”, bara för att det passar den egna politiska agendan, utan att hålla sig till vad saker och ting står för.
Det enda antidemokratiska i en demokrati, där tryck- och yttrandefrihet är en grundlagsrättighet, är att inte rapportera objektivt och sanningsskyldigt. Att politiker aldrig har vetat skillnaden mellan lögn och sanning är en sak, men att journalisterna och opinionsbildare frångår alla moraliska och etiska regler är en helt annan – för det är de som ska hålla storhetsvansinniga politiker på jorden.
Istället hjälper de dem att göra sig själva arbetslösa och helt obehövliga. De är inga journalister längre utan nyttiga idioter och propagandaverktyg som skriver beställda åsikter. Adelsohn Liljeroth är intet för intet även journalist.
Hur ser den “invandringspolitiska paragrafen ut” som inte diskvalificerar varenda tidning, både för och emot nuvarande invandringspolitik? Ska en paragraf skrivas in i lagen som med ett ett helt annat styre och i en helt annan politik saknar mening?
Med det som händer i dagens Sverige och som angår hela svenska befolkningen i högsta grad, och med dagens extrema invandringspolitik, är det inte konstigt om det som skrivs handlar om den nuvarande invandringspolitikens konsekvenser.
Det är ju knappast nyhetsförmedlarnas fel att det aldrig finns något positivt att rapportera om dess effekter på samhället. För att kunna göra det krävs den kamp mot censur och värnande om yttrandefrihet, som hon i andra sammanhang slåss för. Gör hon det inte nu också, har hon förlorat all trovärdighet också i övriga sammanhang. Bland annat visar sig hennes försvar i tårtskandalen bara vara tomma ord och precis lika illa som det såg ut.
Detta innebär rent praktiskt att regimkritik kommer att förbjudas som i en gammal DDR-stat, att det blir olagligt att granska och beavka makten, vilket naturligtvis betyder ett grundlagsbrott och dödsstöten för demokratin.
“Min uppfattning är klar: skattemedel ska inte användas för att främja spridningen av åsikter som strider mot demokratins grundläggande värden. Det skriver kultur- och medieminister Lena Adelsohn Liljeroth (M), inför Presstödsnämndens beslut om presstöd till högerextrema Nya tider.”
För det första – det finns inte ett enda höger- eller vänsteretremt ord i den tidningen.
Om högerextrema budskap ska förbjudas så ska vänsterextrema dito detsamma. Det innebär att hela Expos verksamhet och alla dem som använder Expo som informationskälla ocskå får läggas på hyllan.
Det är uppenbart så, att det är Lena Adelsohn Liljeroth åsikter som både hotar och strider mot demokratins grundläggande värden.
Jag är så djupt äcklad över Alliansens notoriska bevis för sitt genuina folkförakt och maktfullkomliga storhetsvansinne, att jag går i småatomer! De visar inte grundlagarna någon som helst respekt, så fort de står i vägen för den egna politiska agendan.
Att förbjuda presstöd för publikationer med vissa politiska åsikter – men som uppfyller samma krav som ställs på alla tidningar – är att förklara vissa åsikter olagliga. Om  olika åsikter ska bli olagliga att ha i Sverige, så har det gått åt helvete  med demokratin.
Grundlag innehåller de grundläggande normerna i ett land, där “demokratiska grundläggande värden”  först och främst är att respektera att folk har olika åsikter.  Olika åsikter motiverar olika partier att bildas. I grundlagen ligger förbud mot politisk förföljelse.
Artikel 2 
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.
Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Grundlagar finns för att de inte ska kunna ändras godtyckligt och lättvindigt efter en sittande makts egna politiska intressen.
Print Friendly, PDF & Email

Leave a reply

required

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.